S.T.E.P ROMANIA

25

Educatie

Educatia si aportului acesteia pentru schimbarea mentalității locale spre orientarea către o dezvoltare durabilă:

  1. activități de formare profesională și consiliere în carieră, incluzând orientare profesională pentru membrii asociației în scopul pregătirii și integrării pe piața muncii;
  2. activități de promovare a educației non-formale în rândul tinerilor și persoanelor de peste 40 de ani prin organizarea de evenimente/cursuri/seminarii/conferințe motivaționale, însoțite de activități educative, de management și de consultant afaceri;
  3. înființarea, organizarea și administrarea de centre de consiliere, formare profesională, orientare și plasare a forței de muncă la nivel local, național și internațional, precum și elaborarea de studii cu privire la situația forței de muncă în toate aspectele existenței sale; instituții de învățământ private; centre și activități de team-building;
  4. acordarea de burse de studiu și alte subvenții;
  5. realizarea de dosare în vederea introducerii de noi ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din România, conform legislației naționale și internaționale pentru ocupații în domeniul sportului, turismului și ecologiei;
  6. realizarea unor misiuni de studiu în statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state, în urma unui schimb de informații și experiență prin vizite reciproce de documentare;
  7. realizarea de campanii de informare specializate și organizarea de manifestări culturale cu ocazia anumitor evenimente;
  8. realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
  9. activități de organizare a unor sesiuni de pregătire, conferințe și întruniri pentru promovarea în țară și în străinătate a conceptelor cheie ce fundamentează scopul Asociației, dar și seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere sau școli de vară, inclusiv pentru persoanele înscrise în cadrul Asociației, colaborându-se în acest sens, dacă este necesar, atât cu federații, organizații de profil, cât și cu ministere, instituții ministeriale sau instituții agreate de acestea, mizând și pe eficiența unui personal calificat, autorizat, altul decât din cele prevăzute anterior;
  10. activități de consultanță și consiliere, precum și de asistență juridică membrilor Asociației în conformitate cu scopul acesteia.