S.T.E.P ROMANIA

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA CENTRU –

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA CENTRU –

By on April 13, 2023

ÎNTREPRINDERI DIGITALE PENTRU O ECONOMIE AVANSATĂ – SECTOARELE DE

SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

 

CINE POATE ACCESA:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează, în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele categorii:
 • microîntreprinderi – au mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei – din mediul urban,
 • întreprinderi mici – au între 10 și mai puțin de 50 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei – din mediul urban sau rural,
 • întreprinderi mijlocii – au între 50 și mai puțin de 250 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro – din mediul urban sau rural.

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

 • Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029.

 

FINANTARE:

 • 000 – 300.000 euro – aport propriu minimum 10% (pentru punctaj maxim 20%);

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:
 • sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
 • alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane, logistică;
 • aplicații/licențe care să servească la configurarea și implementarea bazelor de date, la migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial Intelligence);
 • tehnologii blockchain;
 • tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;
 • sisteme/soluții de administrare a spațiilor – pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc.

 

 • Software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce,

 

 • Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezenței pe internet (site-uri, conturi etc.),

 

 • Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele),

 

 • Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului,


 • Cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare,

 

 • TVA nedeductibilă.
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>