S.T.E.P ROMANIA

antet proiect

Proiect: „Educatie tehnologica pentru incluziune sociala (I-SET)”

Educatie tehnologica pentru incluziune sociala (I-SET) POSDRU/173/6.1/S/147557

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!

Axa prioritară 6: Incluziune socială

Domeniul major de intervenţie 6.: Economie socială

Parteneri:

Louis Berger SRL – Lider de parteneriat

Asociatia pentru Implicare Sociala si Dezvoltare Durabila – AISDD – Partener 1

Next G Plus – Partener 2

Asociatia pentru Pastrarea Traditiilor Culinare – Partener 3

Asociatia S.T.E.P. Romania – Partener 4

Data incepere proiect – 20.01.2015 // Data finalizare proiect – 31.12.2015

Regiuni de implementare: Sud- Muntenia, Vest, Bucuresti – Ilfov

Obiectivul general al proiectului “Educatie tehnologica pentru incluziune sociala (I-SET)” este acela de a creşte capacitatea de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă la nivelul comunităţilor locale din cele trei regiuni de implementare.

Proiectul oferã suport pentru integrarea, dar şi pentru menţinerea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, pentru iniţierea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale.

În cadrul proiectului vor fi sprijinite persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile prin creşterea şanselor lor de a se integra pe piaţa muncii şi de a participa în economia socialã. Membrii grupurilor vulnerabile sunt implicaţi în activitãţi de înfiinţare de întreprinderi sociale, formare profesionalã şi antreprenorialã, motivare şi suport pentru integrarea şi menţinerea pe piaţa muncii. Astfel de activitãţi contribuie la dezvoltarea şi bunãstarea întregii comunitãţi şi reduc lipsa de încredere, ajutând la rezolvarea problemelor de excluziune socialã a membrilor grupului ţintã.

Obiectivele specific ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea a 11 structuri de economie sociala pentru persoanele vulnerabile din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia si Vest, intr-o perioada de 12 luni. Prin infiintarea structurilor de economie sociala va fi diminuat gradul de excluziune sociala, marginalizare, discriminare si risc de saracie, in randul persoanelor de etnie roma, femeilor in situatii de risc si victime ale violentei in familie, tinerilor post-institutionalizati, din mediul urban si rural din cele 3 regiuni. In cadrul celor 11 structuri de economie sociala vor fi infiintate 80 locuri de munca, din care 56 pentru persoane defavorizate care, in tot procesul de integrare sau reintegrare profesionala vor beneficia de asistenta specializata.
  • Dezvoltarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru un numar de 45 membri ai grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Muntenia, Bucuresti-Ilfov si Vest, pe parcursului unei perioade de 4 luni, in vederea dezvoltarii personale si profesionale. Aceasta activitate va genera urmatoarele rezultate: 33 femei, 5 persoane de etnie roma si 7 victime ale violentei in familie din grupul tinta participanti la programe integrate de dezvoltare personala in vederea cresterii stimei de sine si dezvoltare personala si 33 femei, 5 persoane de etnie roma si 7 victime ale violentei in familie participante la cursuri de comunicare.
  • Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si TIC pentru 45 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Muntenia, Bucuresti-Ilfov si Vest, pe parcursului unei perioade de 4 luni, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii.

 

 

Conferinta de lansare a proiectului

In data de 17 martie 2015, la Bucuresti, a avut loc Conferinta de lansare a proiectului “Educatie tehnologica pentru incluziune sociala (I-SET)”, POSDRU/173/6.1/S/147557.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>