S.T.E.P ROMANIA

Proiect IES Inovare in Economia Sociala

antet proiect

I.E.S- Inovare in Economia Sociala

 

Proiectul este finanțat din Fonduri Structurale și de Investiții Europene, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, și implementat de Primăria Hoghiz, în calitate de Beneficiar, împreună cu Partenerul Asociatia S.T.E.P. Romania (Sport, Turism, Ecologie Pentru Romania).

Obiectivul general al proiectului este furnizarea sprijinului necesar în vederea înființării și dezvoltării de minimum 21 de întreprinderi sociale/ întreprinderi de inserție în Regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Obiectivul specific 1(OS_1): Promovarea economiei sociale și creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiilor antreprenoriatului social, ca alternativă viabilă de facilitare a accesului la ocupare pentru categorii vulnerabile, la nivelul Regiunilor Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est.
2. Obiectivul specific 2(OS_2): Dezvoltarea competentelor și abilitaților de antreprenor în economia sociala și TIC pentru 140 participanți din Regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est prin organizarea de programe de formare antreprenor în economia sociala COD COR 112032 și TIC, autorizate ANC.
3. Obiectivul specific 3(OS_3): Sprijinirea înființării,dezvoltării și monitorizării a 21 de noi întreprinderi sociale/întreprinderi de inserție din Regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est. Grupul țintă al proiectului este format din 140 persoane fizice din care 50% femei, care intenționează să înființeze întreprinderi sociale în zonele urbane/rurale în Regiunile Sud Muntenia, Centru, Nord-Est.
Din rezultatele previzionate în cadrul proiectului enumerăm: minimum 105 persoane carora li se va facilita accesul la ocupare, facilitarea accesului la activitatile proiectului al tuturor persoanelor care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, inclusiv cele defavorizate, respectiv persoane varstnice, someri, persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati etc., instruire/formare antreprenoriala in economia sociala pentru dezvoltarea abilitatilor privind infiintarea si dezvoltarea unei intreprinderi sociale/ de insertie pentru 140 persoane din care 50% femei, minimum 21 de noi întreprinderi sociale/ întreprinderi de inserție care vor fi înființate în Regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est.

Bugetul proiectului este de 13,709,249.84 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FSE este 11,652,862.38 lei. Suma alocata infiintarii de intreprinderi sociale este de 9,709,980.00 lei.

Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de Manager Proiect  Carmen Hanțațuc, email: primaria.hoghiz.proiecte@gmail.com.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>