S.T.E.P ROMANIA

Proiect Economia sociala – Un pas spre dezvoltare!

antet proiect

 

Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: „Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!”
Cod SMIS proiect: 126910
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL,in calitate de beneficiar, impreuna cu Partener 1 -Asociatia S.T.E.P. Romania (Sport,Turism,Ecologie pentru Romania), au demarat, in data de 20.09.2019 implementarea proiectului „Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!” cod proiectPOCU/449/4/16/126910, perioada de implementare fiind de 36 de luni.

Prezenta metodologie este realizată pentru procedura de înscriere și de selecție a grupului țintă (GT), reprezentand 140 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale, din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia (judetele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași), Sud-Est (judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), Nord Est (judetele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) si Sud Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).

Cele 140 de persoane vor beneficia de dezvoltarea competentelor si abilitatilor de antreprenor in economia sociala si TIC prin organizarea de programe de formare antreprenor in economia sociala COD COR 112032 si TIC, autorizate ANC, vor beneficia de actiuni de promovarea antreprenoriatului social ca alternativa viabila de incluziune sociala si combatere a saraciei,promovarea economiei sociale prin organizarea de evenimente de informare/constientizare, asigurarea oportunitatii infiintarii unui numar de 21 de intreprinderi sociale/de insertie subventionate in cadrul proiectului,crearea a minimum 105 noi locuri de munca, facilitarea ocuparii pentru persoane defavorizate (someri de lunga durata, dizabili, varstnici etc), asigurarea suportului necesar infiintarii si dezvoltarii afacerilor pentru 21 persoane prin servicii suport de consiliere dupa aprobarea planurilor de afaceri, facilitarea crearii si consolidarii de parteneriate la nivel local, in vederea colaborarii si sprijinului reciproc facilitand schimbul de idei de inovare sociala prin HUB-uri, participare activa la rezolvarea problemelor sociale prin responsabilizarea comunitatii locale, asigurandu-se astfel o contributie directa la dezvoltarea si consolidarea comunitatilor locale,componenta importanta in asigurarea dezvoltarii regionale si reducerii disparitatilor sociale,cresterii nivelului de trai, reducerii saraciei si excluziunii sociale.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Furnizarea sprijinului necesar in vederea infiintarii si dezvoltarii de minimum 21 de intreprinderi sociale in Regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia

 

Proiectul vizeaza incluziunea sociala si combaterea saraciei prin promovarea antreprenoriatului social, crearea unor locuri de munca durabile si de calitate prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii si consolidarea capacitatii de functionare sustenabila a minim 21 de Intreprinderi sociale/ de insertie in regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia, in baza subventionarii a 21 planuri de afaceri dintre care minimum 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, minimum 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala, minimum 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret nediscriminarea.

Proiectul asigura integrarea in intreprinderile sociale si faciliteaza accesul la ocuparea fortei de munca pentru minimum 105 persoane prin infiintarea de minimum 21 intreprinderi sociale/ de insertie prin aplicarea principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii, facilitand accesul la activitatile proiectului a tuturor persoanelor care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, inclusiv a celor defavorizate, respectiv persoane varstnice,someri, persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati etc. Pentru a promova independenta economica a femeilor prin antreprenoriat social si a se asigura egalitatea de sanse intre femei si barbati, minimum 50% din grupul tinta selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenor in economia sociala si TIC vor fi FEMEI.

 

 

Informatii si inscrieri

contact@step-romania.ro

 

 

 

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>