S.T.E.P ROMANIA

3

Turism

Turismul – se dorește a fi concretizat prin intermediul următoarelor obiective: înființarea, organizarea și administrarea de centre de activități recreative pentru petrecerea timpului liber, atât pentru copii, cât și pentru adulți, dar și de centre de informare turistică în scopul promovării turismului național și montan; activități de promovare a potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, sprijinirea valorificării unor importante categorii de resurse turistice culturale și naturale;