S.T.E.P ROMANIA

ACCESUL ÎNTREPRINDERILOR DIN ECONOMIA SOCIALĂ LA PIAȚA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

ACCESUL ÎNTREPRINDERILOR DIN ECONOMIA SOCIALĂ LA PIAȚA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

By on October 29, 2021

Achizitiile publice –  instrument de politica economica.

Achizițiile publice = instrument strategic în cadrul setului de instrumente de politică economică ale fiecărui stat.

Aceasta presupune o trecere de la abordarea de natură pur administrativă la o abordare strategică, determinată de necesități, în deplină conformitate cu normele.

 • Achizitiile publice strategice
 • Verzi – Green public procurement (GPP);
 • Responsabile sociale – Socially responsible public procurement (SRPP);
 • Inovatia – Public procurement of innovation (PPI)
 • Conform Strategiei nationale in domeniu, in Romania se identificau deficiențe: Nu se evaluează și nici nu se promovează abordarea integrată a politicilor (ex. eficiența energetică și obiectivele de mediu, incluziunea socială etc.), iar funcțiile de politici și monitorizare a pieței nu interacționează.
 • Posibilitățile oferite de achizițiile strategice nu sunt utilizate suficient in Romania.
 • IMM-urile sunt esențiale pentru crearea de locuri de muncă, pentru creștere și inovare, însă întâmpină dificultăți în ceea ce privește accesul la achizițiile publice
 • În prezent, IMM-urilor, în mod direct sau în cadrul unei asocieri de ofertanți sau subcontractanți li se atribuie 45 % din valoarea contractuală totală care depășește plafoanele stabilite la nivelul UE
 • Directivele din 2014 includ măsuri care ar trebui să faciliteze accesul întreprinderilor, inclusiv al IMM-urilor, la achizițiile publice.
 • În România în 2017 IMM participă destul de mult la licitații – 50% dintre oferte erau depuse de IMM, dar doar sub 20% dintre contractori erau IMM – cel mai mic procent din UE.

POLITICA PRIVIND ACHIZITIILE CU IMPACT SOCIAL

 • Strategia privind achizitiile cu impact social- parte din strategia organizatiei

Strategia cuprinde, dupa caz:

 • Deciziile/motivele care au dus la elaborarea acesteia (politica la nivelul UE, national, strategii ale autoritatii contractante);
 • Descrierea situatiei existente la nivelul autoritatii/ entitatii contractante;
 • Prioritatile, politicile si cadrul juridic existent;
 • Definirea problemelor (ex: identificarea produselor, serviciilor, lucrarilor care pot avea impact social, existenta resurselor umane calificate, necesitatea organizarii de traininguri sau, dupa caz, achizitia unor servicii de consultata, existenta resurselor financiare/ materiale, identificarea riscurilor);
 • obiectivele generale ale autorității/entității contractante (ex.: asigurarea unor condiții mai bune de viată pentru cetățeni prin reducerea poluării, integrarea personelor vulnerabile pe piața muncii, asigurarea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități)
 • obiectivele specifice (ex. : atribuirea de contracte de achiziții cu impact social prin – achiziții verzi, atribuirea de contracte rezervate, atribuirea de contracte de servicii sociale),
 • principii generale aplicabile (ex.: transparență, asigurarea concurenței, proporționalitate, asumarea răspunderii)
 • Direcțiile de acțiune – stabilesc modalitățile prin care pot fi realizate obiectivele autorității contractante
 • Rezultatele acțiunilor (ex.: numărul / valoarea contractelor atribuite, numărul beneficiarilor acestor contracte, impactul achiziției asupra mediului, etc.)

ASPECTE ESENȚIALE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR CU IMPACT SOCIAL

 • Cerințele cu impact social pot să vizeze toate etapele procesului de achiziții, respectiv:
 • Planificare
 • Organizarea procedurii de achiziție
 • Executarea și monitorizarea implementării contractului
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>