S.T.E.P ROMANIA

-BULETIN INFORMATIV- – ONU a adoptat Rezoluția privind economia socială și solidară –

-BULETIN INFORMATIV- – ONU a adoptat Rezoluția privind economia socială și solidară –

By on April 27, 2023

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat în data de 18 aprilie 2023, rezoluția „Promovarea economiei sociale și solidare pentru o dezvoltare durabilă” (A/77/L.60). Rezoluția oferă o definiție oficială pentru economia socială și solidară și recunoaște că aceasta poate contribui la realizarea și localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Rezoluția definește economia socială și solidară ca domeniul care include cooperativele, asociațiile, societățile mutuale, fundațiile, întreprinderile sociale, grupurile de auto-ajutorare și de voluntariat. Aceasta stabilește următoarele 4 direcții:

  1. Încurajează statele membre să promoveze și să pună în aplicare strategii, politici și programe naționale, locale și regionale de sprijinire și consolidare a economiei sociale și solidare:

-elaborarea statisticilor naționale;

-stimulente fiscale și achiziții publice;

-includerea economiei sociale în programele de învățământ și în inițiativele de cercetare;

-facilitarea accesului entităților din economia socială la servicii financiare și la finanțare;

-participarea actorilor din economia socială la procesul de elaborare a politicilor;

  1. Încurajează entitățile relevante din sistemului de dezvoltare al ONU, inclusiv echipele de țară ale Organizației Națiunilor Unite, să acorde atenția corespunzătoare economiei sociale ca parte a instrumentelor lor de planificare și programare, în special a Cadrului de cooperare pentru dezvoltare durabilă al Organizației Națiunilor Unite.

-oferirea de sprijin statelor pentru a identifica, formula, pune în aplicare și evalua măsuri și cadre de politică coerente și favorabile pentru dezvoltarea economiei sociale ca instrument de realizare a Obiectivelor de dezvoltare durabilă.

 

 

  1. Încurajează instituțiile financiare și băncile de dezvoltare să sprijine economia socială și solidară, inclusiv prin intermediul instrumentelor și mecanismelor financiare existente și noi, adaptate la toate etapele de dezvoltare.
  2. Solicită Secretarului General să pregătească un raport privind punerea în aplicare a rezoluției cu ajutorul Grupului operativ al ONU pentru economia socială și solidară (luând în considerare contribuția economiei sociale și solidare la realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă).

 

 

Sursa: https://unsse.org/

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>