S.T.E.P ROMANIA

-BULETIN INFORMATIV- – SUSTENABILITATE –

-BULETIN INFORMATIV- – SUSTENABILITATE –

By on May 25, 2023

Sustenabilitatea se referă la capacitatea unei afaceri de a se menține pe piață în timp. Însă, odată cu provocările sociale și de mediu date de dezvoltarea economică, sustenabilitatea a căpătat valențe multiple pentru mediul de afaceri și cel al factorilor de decizie. Pentru companii aceasta înseamnă găsirea de metode pentru a preveni epuizarea resurselor naturale, astfel încât acestea să poată fi disponibile pe termen lung, generațiilor viitoare                             

Politicile de sustenabilitate adoptate la nivelul statelor sau mediului privat scot în evidență efectul pe care îl pot avea în viitor politicile practicate și activitățile economice asupra societății în ansamblu, ecosistemelor și economiei în sensul larg. Conceptul de sustenabilitate corespunde de cele mai multe ori ideii potrivit căreia, în lipsa unor schimbări majore a modului nostru de viață, planeta va suferi o deteriorare ireversibilă.

Pe măsură ce îngrijorările privind schimbările climatice, pierderea biodiversității și gradul ridicat de poluare au devenit o prioritate pe agenda de lucru a factorilor de decizie la nivel de state, societatea globală a adoptat la scară largă politicile de sustenabilitate, în principal prin implementarea unor practici sustenabile de business și prin creșterea investițiilor în tehnologii verzi, prietenoase cu mediul înconjurător.

Conceptul de sustenabilitate se bazează pe trei piloni principali: economic, mediu și social – informal cunoscuți drept profit, planetă și oameni.

În timp ce sustenabilitatea economică se concentrează pe conservarea resurselor naturale care oferă materii prime pentru activitățile de producție, sustenabilitatea de mediu aduce în atenție importanța eco-sistemelor care asigură viața: aerul, apa și solul. În schimb, sustenabilitatea socială se concentrează pe efectele pe care sistemele economice îl au asupra umanității și acționează în direcția unor aspecte precum eradicarea sărăciei și a foametei sau lupta împotriva inegalității de orice fel.

În mediul de afaceri, sustenabilitatea se referă la mai mult decât o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător. Harvard Business School propune două modalități de măsurare a practicilor de sustenabilitate în afaceri: efectul unei afaceri asupra mediului și efectul unei afaceri asupra societății, cu scopul final ca obiectivele de sustenabilitate ale unei companii să aibă un efect pozitiv cel puțin asupra uneia dintre cele două arii.

De altfel, sustenabilitatea corporativă a apărut ca un răspuns la îngrijorările din spațiul public privind impactul negativ pe termen lung pe care concentrarea mediului de business pe profituri obținute pe termen scurt o poate avea. Ca atare, reducerea emisiilor de carbon și a energiei electrice, obținerea de materii prime necesare procesului de producție din surse de tip fair-trade sau un management eficient al deșeurilor sunt printre cele mai generale măsuri incluse astăzi în strategiile de business ale companiilor, indiferent de domeniul lor de activitate.

 

Una dintre declarațiile cuprinse în Agenda 2030 de sustenabilitate stabilită de Națiunile Unite, ca parte din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) se referă la faptul că nu poate exista dezvoltare durabilă fără pace, așa cum nu poate exista pace fără dezvoltare durabilă.

Nu poate exista o dezvoltare economică sănătoasă a unei companii, fără integrarea conceptului de sustenabilitate în strategia de business a acesteia. Lucru pe care și cel mai recent studiu al Gartner, realizat în iunie anul trecut îl arată.

87% din liderii de business respondenți în cadrul studiului se așteaptă ca organizațiile pentru care lucrează să crească investițiile în sustenabilitate în următorii doi ani.

Același studiu arată că 86% din liderii de business văd sustenabilitatea ca o investiție care le protejează organizația de disrupere. În plus, 83% dintre aceștia afirmă că acțiunile înscrise în sfera sustenabilității au creat direct atât valoare pe termen scurt cât și valoare pe termen lung pentru companiile lor, în timp ce 80% au afirmat că sustenabilitatea le-a ajutat organizațiile să-și optimizeze și să-și diminueze costurile. În mod particular, ariile principale în care respondenții au afirmat că programele de sustenabilitate contribuie la reducerea creșterii costurilor sunt consumul de energie – inclusiv energie electrică (65%), călătoriile de afaceri (42%) și tranzacțiile comerciale (40%), urmate, printre altele, de productivitate (33%), costurile cu eliminarea deșeurilor (25%) și costurile cu ambalajele (18%), etc.

Sustenabilitatea poate facilita crearea de valoare nouă și poate genera noi oportunități de creștere a business-ului.

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>