S.T.E.P ROMANIA

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA SUD-MUNTENIA –

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA SUD-MUNTENIA –

By on May 5, 2023

INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERI MICI DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA

 

CINE POATE ACCESA:

 • Societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia, constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, care se încadrează, conform Legii nr.346/2004, în categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici non agricole din mediul rural și din mediul urban care:

 

 • au desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022,
 • nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022,
 • au înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv 2022,
 • nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”;
 • au sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022;
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

 • Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029.

 

FINANTARE:

 • 000 – 200.000 euro – aport propriu minimum 10% (pentru punctaj maxim 20%);

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 

 • Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii, inclusiv:
 • Amenajarea terenului;
 • Asigurarea utilitatilor, branşamente etc.
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste;

 

 • Echipamente, dotări, active corporale;

 

 • Servicii;

 

 • Cheltuieli cu active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

 

 • Consultanța, respectiv:
 • Proiectare şi asistenţă tehnică;
 • Organizarea procedurilor de achiziție;
 • Management de proiect;
 • Audit financiar;

 

 • Informare şi publicitate

 

 • Comisioane, cote, taxe;

 

 • Cheltuieli cu activități de internaționalizare;

 

 • TVA nedeductibilă.
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>