S.T.E.P ROMANIA

-BULETIN INFORMATIV-

-BULETIN INFORMATIV-

By on May 29, 2023

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat în consultare publică ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate economiei sociale finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, cu un buget total de peste 214 milioane de euro

                                     

Prin apelul de proiecte „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban” se urmăreşte îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, prin sprijinirea a 720 de întreprinderi sociale şi crearea unui număr de 3.064 de noi locuri de muncă.

Scopul apelului de proiecte vizează sporirea investiţiilor în dezvoltarea antreprenoriatului social, în special în domenii cu valoare adăugată ridicată şi are în vedere dezvoltarea de scheme de sprijin şi garanţii pentru persoanele din mediul urban care doresc să devină antreprenori în domeniul economiei sociale, stimularea economiei sociale şi antreprenoriatului social care să asigure locuri de muncă pentru persoane vulnerabile şi nu numai.

Bugetul total alocat apelului de proiecte este de 104,91 de milioane de euro, ce vor putea fi accesaţi de entităţi ale economiei sociale, reţele, uniuni, federaţii din sectorul economiei sociale, dar şi de furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizaţii patronale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie, ONG-uri.

Proiectele vor fi finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare, iar activităţile eligibile obligatorii în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban, inclusiv monitorizarea implementării planurilor de afaceri şi asigurarea sustenabilităţii planurilor de afaceri.

Valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 3 milioane de euro.

Pentru întreprinderile sociale înfiinţate în mediul rural, proiectele vor fi finanţate prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, cu un buget de 109,46 de milioane de euro. Grupul ţintă include persoanele care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale în comunităţile rurale, dar şi persoanele vulnerabile, iar numărul întreprinderilor sprijinite în urma apelului de proiecte este de 735.

În cadrul prezentului apel nu vor fi finanţate proiecte a căror valoare a asistenţei financiare nerambursabile este mai mică sau egală cu 201.000 de euro.

Perioada de consultare publică pentru cele două ghiduri ale solicitantului se va încheia în data de 25 mai 2023, perioada estimată pentru lansarea apelurilor fiind prima parte a lunii iunie 2023.

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>