S.T.E.P ROMANIA

-BULETIN INFORMATIV- – LUNA MAI – LUNA ECONOMIEI SOCIALE –

-BULETIN INFORMATIV- – LUNA MAI – LUNA ECONOMIEI SOCIALE –

By on May 23, 2023

Luna mai a fiecărui an este denumită luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului, având ca scop dezvoltarea locală, cooperarea şi solidaritatea socială.         

Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale, precum şi condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie sunt reglementate de Legea nr. 219/ 2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale.

Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau/și a mărcii sociale, precum și înregistrarea în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale (RUEIS). Serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de ANOFM prin agențiile teritoriale de profil. Compartimentele de economie socială din cadrul agențiilor teritoriale informează și acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserție, precum și pentru desfășurarea activității acestora în raport cu drepturile și obligațiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție.

Demersurile întreprinse pentru stimularea dezvoltării domeniului economiei sociale se concretizează în creşterea numărului de entităţi de economie socială, la data de 31 martie 2023 fiind înregistrate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale (RUEIS) un număr de 2.895 atestate de întreprindere socială și 218 certificate de întreprindere socială de inserție. Aceste entităţi activează în diferite sectoare, cum ar fi agricultura, turismul, serviciile sociale, energiile regenerabile etc.Ele contribuie la crearea de locuri de muncă, incluziunea socială și dezvoltarea comunităților locale.

Potrivit legii, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale; crearea de locuri de muncă; dezvoltarea incluziunii şi coeziunii sociale; tranziţia către economia circulară şi inovarea socială; implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice; accesul persoanelor din grupul vulnerabil la resursele şi serviciile comunităţii.

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>