S.T.E.P ROMANIA

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru inchirerea unui spatiu de birouri cu destinatia Hub Economie Sociala in Orasul Brasov

By on March 11, 2022

1

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala”

Cod SMIS proiect: 127700

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

  1. Informatii generale

ASOCIATIA STEP ROMANIA cu sediul social în Bucuresti, str Husi nr 13 sector 4, fiscal 33266166, tel. 0768552066, email: contact@step-romania.ro, reprezentata prin Presedinte MANCAS Ionel, demareaza procedura de achizitie pentru inchirerea unui spatiu de birouri cu destinatia Hub Economie Sociala in Orasul Brasov in cadrul proiectului “IES- Inovare in Economia Sociala” Cod SMIS: 127700.

Destinatia spatiului: Spatiul va fi utilizat pentru functionarea  Hub-ului de Economie Sociala in Orasul Brasov, in cadrul activitatii “Infiintare si dezvoltare retea de HUB- uri centre de inovare sociala pentru imbunatatirea vizibilitatii economiei sociale si crearea de parteriate”:

RESPONSABILIZAREA COMUNITATII este procesul de inovare soc care va fi aplicat si dezvoltat in cadrul retelei de HUB-uri. Ea permite dialogul in ambele sensuri si interactiunea dintre expertii din cadrul hub-ului si comunitate, astfel incat membrii comunit sa poata fi informati si implicati referitor la infiintarea si dezvoltare structurilor de economie sociala, de la procesul de planificare pana la procesul de luare a deciziilor. De asemenea, este un mod de a ajuta oamenii sa inteleaga problemele cu care se confrunta comunitatea lor si eventualele solutii reprezentate de economia sociala. Acest proces include o varietate de activitati de la informare, consultare, colaborare pana la implicarea activa in procesul de luare a deciziilor.

Responsabilizarea comunitatii va include, in cadrul hub-ului – centru de inovare sociala, urmatoarele actiuni:

INFORMAREA-se refera la oferirea de catre Responsabilul hub si expertii ec soc care vor asigura permaneneta in HUB-uri, a unor informatii clare, echilibrate ,care sa ofere sprijin pentru intelegerea problemelor, optiunilor si oportunitatilor referitoare la domeniul economiei sociale.

Exemple de moduri in care vor fi diseminate inf sunt: buletinele informative, comunicatele de presa, organizarea lunara de evenimente de informare cu teme care abordeaza formele specifice de actiune ale economiei sociale, prezentarea politicilor publice din sectoarele energie, transport ,mediu din perspectiva trecerii spre o economie verde; Rolul firmelor in tranzitia catre o economie cu emisii scazute de carbon, metode inovatoare de combatere a discriminarii, utilizarea TIC in domeniul economiei sociale, crearea unei culturi organizationale favorabile incluziunii, cu participarea actorilor relevanti, elaborarea de articole care vor fi publicate in mediul online.

CONSULTAREA-se va folosi atunci cand obiectul este acela de a colecta informatii, de a analiza si de a primi sugestii si impresii de la o multitudine de factori implicati, informatii pe care Responsabilul hub si expertii economiei sociale din cadrul hub-ului – centru de inovare sociala le vor folosi in luarea deciziilor.

Exemple de moduri in care se va obtine consultarea sunt: grupuri de consiliere pt cei interesati sa infiinteze o structura de economie sociala, sondaje,formulare, chestionare scrise, sesiuni de consultare publica si online.

COLABORAREA-se refera la a lucra impreuna, intr-un proces comun, cu partile interesate,pe tot parcursul proc de luare a deciziilor,incorporarea recomandarilor acestora in decizie si asistenta pentru indeplinirea acestui proces.

Procesul de colaborare se va desfasura in cadrul unor comitete comunitare consultative,luarea participativa a deciziilor, sesiuni de consultare de grup sau individuale.

Vor fi semnate parteneriate cu entitati relevante din domeniul ec soc in vederea realizarii unui transfer de bune practici si consolidarii capacitatii de rezolvare a problemelor soc cu care se confrunta comunitatile la nivel local.

IMPLICAREA ACTIVA IN LUAREA DECIZIILOR- se realizeaza prin includerea partilor interesate pe tot parcursul procesului, pt a asigura reflectarea directa in alternativele oferite si in dezvoltarea solutiilor. De asemenea, aceasta implicare activa presupune sustinerea membrilor comunitatii locale in dezvoltarea propriilor procese si structuri necesare pentru identificarea problemelor si pt implementarea solutiilor prin intermediul ec soc

Comunitatea se va implica activ in procesul de luare a deciziilor in urmatoarele moduri: participarea membrilor comunitatii la comitete speciale ad hoc,consultari publice,grupuri de lucru,seminarii,sesiuni de consultare de grup sau individuale.

Responsabilizarea comunitatii va fi folosita pentru a atinge o gama larga de obiective, care angajeaza niveluri diferite de implicare publica. Scopul implicarii comunitatii este acela de a educa, informa, consulta si implica direct partile interesate, atat efectiv in crearea unui sistem local de ec soc, cat si in procesele de planificare si luare a deciziilor pentru imbunatatirea acestui sistem.

Responsabilul HUB impreuna cu expertii ec soc vor contribui activ la imbunatatirea vizibilitatii domeniului economiei sociale, prin metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/etnice; metode inovatoare de combatere a discriminarii; metode inovatoare de organizare a muncii,inclusiv in vederea insertiei profesionale a persoanelor defavorizate;valorificarea oportunitatilor locale de dezvoltare in identificarea solutiilor propuse; activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse, nediscriminarea etc;aplicarea de mecanisme de preluare de catre agentii economici a unor servicii publice, prin intermediul IS/ de insertie infiintate vizand servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistica, ingrijire batrani, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.).

  1. Cerinte minime privind spatiul inchiriat

Durata inchirierii: 18 luni de la semnarea contractului.

Valoare estimata: 6.300 lei fara TVA/ luna pentru toata suprafata oferita spre inchiriere.

Descrierea spatiului: minim 100 mp (maxim 175 mp), spatiu nemobilat sau semi-mobilat care sa permita desfasurararea activitatilor aferente Hub-ului de Economie Sociala descrise la punctul 1.

Spatiul trebuie sa se situeze in orasul Brasov; sa se situeze la parter sau etajul 1; sa beneficieze de sistem de incalzire (centrala proprie sau centrala a imobilului), toalete proprii, sa aiba aces la internet.

Spatiul trebuie sa poata fi preluat in folosinta imediat dupa semnarea contractului.

Ofertantul trebuie sa prezinte odata cu oferta sa documentele ce atesta dreptul sau de folositnta asupra spatiului.

Ofertantul va transmite odata cu oferta si o scurta descriere a spatiului

Ofertantul nu trebuie sa se regaseasca in conflict de interese fata de persoanele desemnate de achizitor in comisia de evaluare a ofertelor: Mancas Ionel, Rosu Irina, Virlan Silviu.

  1. Informatii privind intocmirea ofertei

Ofertele vor fi transmise pe email contact@step-romania.ro sau depuse la sediul societatii din Bucuresti, str Husi, nr 13, sector 4.

  • Detalii și clarificări pot fi solicitate la numărul de telefon 07685520663 sau pe e-mail la adresa contact@step-romania.ro

Data-limită pentru primirea ofertelor: 18.03.2022, ora 15:00.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:  3 zile

Oferta va contine: formularul de oferta, declaratia privind lipsa conflictului de interese, documente ce atesta dreptul de folosinta asupra spatiului, o scurta descriere a spatiului ofertat. (formularul de oferta și declarația conflictului de interese le găsiți în format editabil în fișierul Invitatie de participare)

Procedura_inchiriere_spatii_127700_rev2022_v2

Invitatie de participare

Posted in: Anunturi

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>