S.T.E.P ROMANIA

Posts By: step

step

antet jpg

HUB IES- Inovare in Economia Sociala

By on June 21, 2023

Platforma IES este locul de intalnire al actorilor relevanti din economia sociala, menit sa faciliteze comunicarea intre acestia, schimbul de bune practici si dezvoltarea sustinuta a structurilor de economie sociala din Romania. Aici puteti gasi informatii despre finantarile potrivite activitatii

-BULETIN INFORMATIV-

-BULETIN INFORMATIV-

By on May 29, 2023

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat în consultare publică ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate economiei sociale finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, cu un buget total de peste 214 milioane

-BULETIN INFORMATIV- – SUSTENABILITATE –

-BULETIN INFORMATIV- – SUSTENABILITATE –

By on May 25, 2023

Sustenabilitatea se referă la capacitatea unei afaceri de a se menține pe piață în timp. Însă, odată cu provocările sociale și de mediu date de dezvoltarea economică, sustenabilitatea a căpătat valențe multiple pentru mediul de afaceri și cel al factorilor

-BULETIN INFORMATIV- – LUNA MAI – LUNA ECONOMIEI SOCIALE –

-BULETIN INFORMATIV- – LUNA MAI – LUNA ECONOMIEI SOCIALE –

By on May 23, 2023

Luna mai a fiecărui an este denumită luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului, având ca scop dezvoltarea locală, cooperarea şi solidaritatea socială.          Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA SUD-MUNTENIA –

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA SUD-MUNTENIA –

By on May 5, 2023

INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERI MICI DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA   CINE POATE ACCESA: Societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia, constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA CENTRU –

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA CENTRU –

By on May 5, 2023

INVESTIȚII TEHNOLOGICE ÎN IMM-URI   CINE POATE ACCESA: Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează, în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele categorii: microîntreprinderi –

-BULETIN INFORMATIV- – ANTREPRENORIATUL SOCIAL – -surse de informare și documentare, statistici-

-BULETIN INFORMATIV- – ANTREPRENORIATUL SOCIAL – -surse de informare și documentare, statistici-

By on April 28, 2023

EUROSTAT | Statistica Uniunii Europene În anul 2015, ONU (Organizația Națiunilor Unite) a conturat un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDG) – de la problemele care țin de mediu, la justiție, inegalitate sau sărăcie, care să fie atinse

-BULETIN INFORMATIV- – ONU a adoptat Rezoluția privind economia socială și solidară –

-BULETIN INFORMATIV- – ONU a adoptat Rezoluția privind economia socială și solidară –

By on April 27, 2023

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat în data de 18 aprilie 2023, rezoluția „Promovarea economiei sociale și solidare pentru o dezvoltare durabilă” (A/77/L.60). Rezoluția oferă o definiție oficială pentru economia socială și solidară și recunoaște că aceasta

-BULETIN INFORMATIV- – Informare privind transmiterea raportărilor de către întreprinderile sociale /întreprinderile sociale de inserție–

-BULETIN INFORMATIV- – Informare privind transmiterea raportărilor de către întreprinderile sociale /întreprinderile sociale de inserție–

By on April 25, 2023

Potrivit prevederilor art. 9 alin (1) lit. b) și c) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderile sociale au obligația de a comunica agenţiei județene pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își are sediul social, rapoartele de

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA CENTRU –

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA CENTRU –

By on April 13, 2023

ÎNTREPRINDERI DIGITALE PENTRU O ECONOMIE AVANSATĂ – SECTOARELE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ   CINE POATE ACCESA: Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează, în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și