S.T.E.P ROMANIA

IES – Inovare in Economia Sociala

By on August 16, 2021

CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI va fi deschis atât celor minim 140 persoane din grupul țintă al proiectului, cât și publicului larg, în condițiile impuse de GS-CS OS POCU 4.16.

Metodologia are scopul de a reglementa și informa atât membrii grupului țintă, cât și publicul larg cu privire la organizarea și desfășurarea efectivă a CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI.

Metodologia cuprinde cadrul legal, criteriile de eligibilitate, calendarul și etapele de organizare și desfășurare a CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI programat în cadrul subactivității I.4.Derulare concurs și selecție planuri de afaceri, precum și instrumentele procedurale pentru participarea potențialilor candidați și selecția a 21 de idei de afaceri sociale din totalul celor depuse.

Metodologia de selectie prezintă prevederi aplicabile atât organizațiilor partenere implicate în proiect, membrilor echipei de proiect, juriului, cât si GT si altor terţi (OIRPOSDRU Centru, AMPOCU).

Aceasta prevede: etapele/pașii de urmat în organizarea și derularea concursului, responsabili, documentele ce sunt aplicabile, regulamentele/legislația și regulile aplicabile, calendarul competiției, modul de validare a rezultatelor selecției.

Metodologia și anexele sunt aplicabile deopotrivă actorilor menționați mai sus.

CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI este organizat cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificarile și completările ulterioare.

Metodologia este disponibilă on line și poate fi consultată și descărcată atat de pe site-ul beneficiarului https://www.comunahoghiz.ro si pe site-ul partenerului http://step-romania.ro .

CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI se desfășoară în limba română.

Participanții la CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI sunt obligați să respecte termenele și condițiile stipulate în prezenta Metodologie de concurs

Anexa 1_Plan de afaceri

Anexa 2- 3 Buget si proiectii instalatii 4.16

Anexa 4 Declaratie de evitare conflict de interese

Anexa 5 Declaratie prelucrare date

Anexa 6 Declaratie dubla finantare

Anexa 7.1 Grila evaluare administrativ

Anexa 7.2 Grila evaluare tehnic

Anexa 8 Contestatie

Anexa 9 – Cheltuieli eligibile_compressed

Anexa 10 Formulare GT si declaratii-127700

Anexa 11 Cerere de inscriere la concursul de planuri de afaceri

metodologia-de-organizare-si-desfasurare-concurs-127700

METODOLOGIA DESFAȘURARE concurs 127700 revizuita

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>