S.T.E.P ROMANIA

ENERGIA CURATA IN PACTUL VERDE EUROPEAN

ENERGIA CURATA IN PACTUL VERDE EUROPEAN

By on March 30, 2021

Întrucât 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE provin din utilizarea și producția de energie, decarbonizarea sectorului energetic este un pas crucial către o UE neutră din punct de vedere climatic

Decarbonizarea sistemului energetic al UE este esențială pentru atingerea obiectivelor din domeniul climei.

Principii-cheie

 •  Acordarea unui statut prioritar eficienței energetice și dezvoltarea unui sector energetic bazat în mare parte pe surse regenerabile
 • piață a energiei a UE pe deplin integrată, interconectată și digitalizată
 • Aprovizionarea UE cu energie sigură și la prețuri accesibile

Legislația relevantă în materie de energie va fi evaluată și, în cazul necesar, revizuită până în iunie 2021. Statele membre ale UE își vor actualiza apoi, în 2023, planurile naționale privind energia și clima, pentru a reflecta noile ambiții din domeniul climei.

 • Interconectarea sistemelor energetice și o mai bună conectare la rețea/integrare în rețea a surselor de energie regenerabile
 • Promovarea tehnologiilor inovatoare și a unei infrastructuri moderne
 • Impulsionarea eficienței energetice și a proiectării ecologice a produselor
 • Decarbonizarea sectorului gazelor și promovarea unei integrări inteligente între sectoare
 • Capacitarea consumatorilor și sprijinirea statelor membre în combaterea sărăciei energetice
 • Intensificarea cooperării transfrontaliere și regionale în vederea îmbunătățirii partajării surselor de energie curate.
 • Promovarea la nivel mondial a standardelor și tehnologiilor UE în materie de energie
 • Valorificarea întregului potențial al energiei eoliene offshore a Europei.

 

 

În 2017, aproximativ 17,5 % din consumul final brut de energie al UE a provenit din surse regenerabile Producția și utilizarea energiei reprezintă peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>