S.T.E.P ROMANIA

PROMOVAREA NEDESCRIMINATORIE LA LOCUL DE MUNCA

PROMOVAREA NEDESCRIMINATORIE LA LOCUL DE MUNCA

By on March 30, 2021

Legea prevede accesul nediscriminatoriu la promovare la orice nivel ierarhic şi profesional. Este interzisă şi sancţionată contravenţional discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la promovarea profesională.

Angajatorii trebuie să ia în considerare pentru promovare aspecte precum abilităţile, educaţia, performanţa şi experienţa, nu sexul angajaţilor.

 Cum pot influenţa stereotipurile de gen practicile de pe piaţa muncii privind promovarea?

 Unul dintre stereotipurile de gen cele mai prezente atribuie în principal bărbaţilor calităţile, aptitudinile şi competenţele de care o persoană are nevoie pentru a promova în funcţii publice sau în poziţii ierarhice superioare în organizaţii.

 Cei mai mulţi angajaţi şi manageri consideră că femeile întâmpină mai multe bariere în dezvoltarea carierei şi că bărbaţii sunt preferaţi pentru posturi de conducere. Stadiul de dezvoltare economică al unei ţări nu pare a avea un rol-cheie în a determina procentajul de femei în poziţii de decizie. Mulţi alţi factori, precum legislaţia şi politicile anti-discriminare, sistemele naţionale de clasificare a ocupaţiilor, proporţia feminină în munca remunerată din afara agriculturii şi normele culturale ajută în explicarea variaţiilor din proporţia persoanelor de sex feminin în cadrul acestui grup. Percepţii similare împărtăşesc şi persoanele intervievate în cadrul cercetării realizate în municipiul Iaşi. 28.7% dintre acestea cred că bărbaţii sunt preferaţi pentru poziţii superioare în cadrul firmelor.

Ce întrebări folosim pentru a analiza situaţia din organizaţia noastră?

 Oportunităţile de dezvoltare profesională sunt aceleaşi pentru toţi angajaţii?

 • În ce mod conduce dezvoltarea profesională către avansare?
 • Cum arată posibilităţile de avansare în cadrul organizaţiei?
 • Din ce posturi sau ocupaţii sunt recrutaţi angajaţii pentru poziţii de conducere?
 • Există proceduri pentru avansare în interiorul organizaţiei?
 • Cum au fost distribuiţi angajaţii în comisii şi grupuri de lucru pe parcursul anului trecut?
 • Care este procentul de femei aflate în poziţii de conducere?
 • Dacă majoritatea bărbaţilor deţin poziţiile de conducere, cum poate fi explicat acest lucru?

 Ce soluţii avem în cazul în care dorim schimbarea în organizaţia noastră?

 Încurajarea comportamentelor care corectează streotipurile:

  • femeile şi bărbaţii aplică pe posturi considerate tipice celuilalt gen
  • colegii şi şefii sprijină angajatul/angajata care se află pe o poziţie tipică celuilalt gen
  • femeile negociază aşteptările pe care şeful ierarhic le are atunci când ele ocupă o poziţie considerată tipic masculină
  • femeilor-manager care se confruntă cu rezistenţe din partea angajaţilor li se acordă suport
 • Stabilirea unor criterii clare de monitorizare a performanţei şi de promovare
 • Identificarea abilităţilor de leadership ale femeilor/bărbaţilor
 • Alocarea unui proiect vizibil în organizaţie unei femei manager
 • Dezvoltarea unui program de mentorat pentru noii executivi
 • Desfăşurarea de programe de dezvoltare a abilităţilor manageriale pentru femei
 • Crearea de reţele între manageri, femei şi bărbaţi
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>