S.T.E.P ROMANIA

RECICLETA

By on January 29, 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala”

Cod SMIS proiect: 127700

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

RECICLETA

- un model de buna practica in economie sociala,

pentru beneficiarii de venit minim garantat -

 

Caracteristicile întreprinderii sociale pe prezentate in acest buletin informativ ii conferă valoare de exemplu care poate fi replicat în comunităţile sărace: angajarea unor persoane confruntate cu riscul excluziunii sociale, responsabilizarea faţă de valorificarea resurselor locale, implicarea şi sprijinirea comunităţilor, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă.

Acest model poate reprezenta o sursă de inspiraţie pentru toţi cei care doresc să îşi deschidă propria afacere sau să muncească într-o întreprindere socială.

RECICLETA este un concept nou în România, care combină toate cele trei direcţii ale dezvoltării durabile: dezvoltarea economică, echitatea socială şi protejarea mediului. Întreprinderea socială, o iniţiativă a Asociaţiei ViitorPlus implementată în colaborare cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin colectarea deşeurilor de hârtie pentru reciclare.
Aceasta se face cu ajutorul unei cargobiciclete, mijloc de transport care nu produce gaze cu efect de seră. RECICLETA angajează persoane care trăiesc din venituri foarte mici, au dificultăţi în găsirea unui loc de muncă şi sunt în risc de abandon familial pentru că nu pot asigura familiei nevoile de bază pentru un trai decent. RECICLETA le oferă contract de muncă şi şansa de a câştiga un venit sigur cu care îşi pot întreţine mai uşor familiile. Pe lângă locurile de muncă create, proiectul oferă consiliere socială familiilor angajaţilor, prin parteneriatul cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România.Prin rezultatele obţinute, proiectul îşi propune să devină un model de bună practică pentru societate, care să fie replicat la o scară mai mare, astfel încât, în viitor, impactul negativ al activităţii umane asupra naturii să fie diminuat.
Cum funcţionează RECICLETA?
RECICLETA oferă servicii de colectare pentru persoanele fizice şi juridice din aria de acoperire vizată, sistemul fiind adaptat nevoilor lor: colectarea cantităţilor care se generează într-o gospodarie. Peste 5.000 de angajaţi ai companiilor cliente apelează la serviciul de colectare pentru cantităţi mici de hârtie. Companiilor le sunt distribuiţi recipienţi special confecţionaţi pentru strângerea deşeurilor de hârtie, PET şi aluminiu. Recipienţii folosesc şi ca etalon al cantităţii colectate. În funcţie de volumul de lucru, RECICLETA ajunge la client în maximum şapte zile lucrătoare. Pentru deservirea cât mai rapidă a companiilor client, se stabileşte cel mai potrivit traseu pentru fiecare biciclist. Persoanele angajate efectuează trasee zilnice scurte pe cargo-biciclete şi colectează la fiecare traseu cantităţi de până la 100 kg de hârtie de la agenţi economici. Deşeurile colectate sunt depozitate într-un punct mobil, care este golit regulat, atunci când se adună între 700 kg – 1500 kg de hârtie şi carton, în funcţie de volumul acumulat. Pentru această etapă a procesului, RECICLETA are contract cu un colector partener care transportă conţinutul la depozit. Astfel, transportul devine viabil economic.Implicarea resurselor locale şi impactul asupra comunităţii

Comunitatea este implicată pe mai multe direcţii:

·   oferirea de locuri de muncă pentru persoanele defavorizate care conduc cargo-bicicletele şi colectează hârtia de la companii şi persoane fizice;

·   creşterea implicării populaţiei în programe educaţionale şi de conştientizare privind colectarea selectivă;

·   promovarea voluntariatului;

·   reciclarea cantităţilor mici de hârtie care nu sunt colectate de firme specializate şi care altfel ar ajunge la groapa de gunoi;

·   promovarea transportului durabil prin folosirea unui mijloc de transport nepoluant: cargo-bicicletele;

·   reducerea emisiiilor de carbon generate de descompunerea deşeurilor la groapa de gunoi şi transportul acestora.

Persoanele angajate, provenite din rândul familiilor cu probleme sociale, învaţă să aibă încredere în propiiile puteri. Îşi dezvoltă totodată abilităţile sociale: învaţă să comunice mai bine cu cei din jur, atât cu personalul proiectului cât şi cu clienţii cu care intră în contact zilnic. Învaţă să îşi organizeze timpul după un program bine stabilit, să respecte reguli şi norme cu care nu erau familiarizaţi. Toate acestea îi conduc către concluzia că pot face mult mai mult decât credeau cu viaţa lor.

RECICLETA oferă şansa ca cel puţin unul dintre părinţii din familiile cu probleme să poată lucra, asigurând astfel minimul necesar pentru creşterea copiilor şi întreţinerea gospodăriei. Oamenii descoperă că au resursele necesare depăşirii situaţiilor grele pe care le traversează şi că prin muncă pot face paşi spre o viaţă independentă faţă de sprijinul social.

Până în prezent, în cadrul proiectului RECICLETA au fost obţinute rezultate semnificative din punct de vedere al resurselor umane şi al protecţiei mediului înconjurător. Au fost create două locuri de muncă pentru persoane defavorizate, care au astfel o sursă constantă de venit. În cei trei ani de proiect, s-au colectat aproape 160 de tone de deşeuri de hârtie de la peste 300 de companii. S-au salvat 2.000 de copaci maturi de la tăiere, echivalentul a patru hectare de pădure matură. Echipa RECICLETA estimează că în 20-30 de ani aceşti copaci salvaţi vor absorbi aproximativ 1.000 tone de dioxid de carbon. De asemenea, prin devierea deşeurilor către reciclare, deşeuri care altfel ar fi ajuns la groapa de gunoi, 110,4 tone de dioxid de carbon şi metan nu mai sunt emise la groapa de gunoi. Prin folosirea cargo-bicicletelor ca mijloc de trasport, 42,4 tone de dioxid de carbon nu mai sunt emise în atmosferă.

În ce priveşte impactul indirect la nivel educaţional, aproximativ un milion de persoane sunt expuse mesajelor de comunicare ale proiectului privind colectarea selectivă a deşeurilor şi transportul durabil, inclusiv prin prezenţa cargo-bicicletei în zonă.

 

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>