S.T.E.P ROMANIA

Viewing: February, 2020

Economia sociala -provocări şi soluţii în dezvoltarea unei SES

Economia sociala -provocări şi soluţii în dezvoltarea unei SES

By on February 28, 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” Cod SMIS proiect: 127700 Proiect cofinanțat din Fondul Social European

Economia sociala – sprijin pentru persoane cu dizabilitati -

Economia sociala – sprijin pentru persoane cu dizabilitati -

By on February 26, 2020

Economia sociala – sprijin pentru persoane cu dizabilitati – Î n t r u c â t c o n s e n s u l a s u p r a d e f i n i ţ i

Discriminarea de gen- o problema actuala -

Discriminarea de gen- o problema actuala -

By on February 24, 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” Cod SMIS proiect: 127700 Proiect cofinanțat din Fondul Social European