S.T.E.P ROMANIA

FUNDATIA

FUNDATIA

By on January 29, 2021

1

O fundație este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. O fundație (deasemenea fundație caritabilă) este o categorie de organizații nonprofit sau de încredere caritabilă care va oferi în mod obișnuit finanțare și sprijin pentru alte organizații caritabile prin granturi, dar se pot angaja direct în activități caritabile. Fundațiile includ fundații publice caritabile, cum ar fi fundații comunitare și fundații private care sunt de obicei dotate deun individ sau o familie. Cu toate acestea, termenul “fundație” poate fi utilizat de organizații care nu sunt implicate în acordarea de granturi publice.
Conform art. 15 din Ordonanța nr. 26/2000, “Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități.

Idem asociatie, cu urmatoarele deosebiri :

Guvernanță, resurse umane implicate, relația cu membrii Organele fundației sunt:

·   Consiliul director – organul de conducere și de administrare;

·   Cenzorul sau, dupǎ caz, Comisia de cenzori.

 

Strategii de afaceri implicate Asociațiile și fundațiile pot înființa societǎți comerciale. Dividendele obținute de asociații și fundații din activitǎțile acestor societǎți comerciale, dacǎ nu se re- investesc în aceleași societǎți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației sau fundației.

Asociațiile și fundațiile pot desfǎșura orice alte activitǎți economice directe, dacǎ acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsǎ legǎturǎ cu scopul principal al persoanei.

Proprietate: Patrimoniu minim

 

Patrimoniu: modalitate de constituire

 

Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie sǎ includǎ bunuri în naturǎ sau în numerar, a cǎror valo- are totalǎ sǎ fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei (în ca- zul fundaţiilor al cǎror scop exclusiv este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care sǎ fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizǎrii de programe de cǎtre acestea din urmǎ, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totalǎ de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie).

Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte prin care se constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizǎrii unui scop de interes general sau, dupǎ caz, comunitar.

Sursele de finanțare – Capital Veniturile – la fel ca la asociații, mai puțin cotizații.
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>