S.T.E.P ROMANIA

economie-sociala

Formele de organizare a economiei sociale

By on November 27, 2019

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala”

Cod SMIS proiect: 127700

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Formele de organizare a economiei sociale

 

DEFINITIE

Sectorul economiei sociale acoperă o gamă largă de concepte utilizate în diversele state membre, precum „economie solidară” și „sectorul terțiar”. Întreprinderile din economia socială se inspiră din valori comune, cum ar fi solidaritatea, coeziunea socială, întâietatea individului asupra capitalului, responsabilitatea socială, gestionarea democratică și lipsa scopului lucrativ, profitul fiind reinvestit în întreprindere și în societate.

LEGISLATIE

Economia sociala este reglementata in Romania prin Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Legea are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale, precum şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie

Economia sociala se bazeaza pe PRINCIPIILE ENUNTATE IN ART. 4 DIN LEGEA NR. 219/2015

 

•     prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului
•            solidaritate si responsabilitate colectiva
•            convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati
•            control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate
•            caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei sociale
•            personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile publice
•            alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor

 

 

LEGISLATIE RELEVANTA

  • Legea nr. 219/2015 privind economia socială
  • Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
  • Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare

 

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>