S.T.E.P ROMANIA

Comunicat de presă

Comunicat de presă

By on July 25, 2015

antet jpg
“DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială” POSDRU/173/6.1/S/149071

 SC NEXT G PLUS SRL, Partener în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/149041 – „DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială”, demarat în data de 15 ianuarie 2015, anunță desfășurarea cu succes a activității de Furnizare de programe integrate de dezvoltare personală pentru persoane vulnerabile în vederea consolidării capacităților, cunoștințelor şi stimei de sine.

Până la sfârșitul lunii iulie 2015 au beneficiat de această activitate de consiliere un număr de 30 de persoane din grupurile vulnerabile.

La finalul acestei activități fiecare persoană participantă din grupul țintă beneficiază de:

-           o mai bună autocunoaștere prin conștientizarea capacităților, caracteristicilor și potențialului propriu precum și punerea lor în valoare în situații de viață curente, obișnuite;

-           creșterea stimei de sine și a încrederii în propria eficiență;

-           creșterea nivelulului de autonomie în luarea deciziilor;

-           obținerea de cunoștințe și abilități noi (prin achiziția și exersarea comunicării eficiente, asertive);

-           dezvoltarea capacității de comunicare pentru o adaptare sporită la cerințele și solicitările mediului (social, de muncă, personal).

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economiei sociale în regiunile Centru și București Ilfov, în vederea facilitării creării de structuri ale economiei sociale. Ne propunem să intensificăm crearea de forme de ocupare variate, în diferite sectoare de activitate pentru categoriile dezavantajate, printr-un Parteneriat funcțional generator de noi servicii și oportunități.

Proiectul este implementat în parteneriat de următoarele entități:

  • Duplex 91 SRL- Lider de parteneriat
  • N&C Turism- partener 1.
  • Next G Plus SRL- partener 2.

Pentru informații detaliate despre proiect vă rugăm să scrieți la adresa proiect@duplex91.ro, persoană de contact Bogdan Boja, Expert implementare

Posted in: Uncategorized
Tagged: , ,

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>