S.T.E.P ROMANIA

Strategia nationala pt locuri de munca verzi 2018-2025

Strategia nationala pt locuri de munca verzi 2018-2025

By on March 26, 2021

Implementarea măsurilor și acțiunilor stabilite în contextul Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018 -2025 se va face ținând seama de următoarele principii generale:

•      Principiul abordării multisectoriale – Strategia conține iniţiative planificate în diverse sectoare economice cuprinse/ce urmează să fie cuprinse în procesul deosebit de complex de tranziție spre o economie verde și care au ca numitor comun raportarea directă sau indirectă la mediu și potențialul generator de locuri de muncă verzi

•   Principiul diviziunii sectoriale şi al complementarităţii– Strategia este un angajament al Guvernului României, conceput integrat, dar pe domenii de responsabilitate sectorială distincte, în scopul implicarii adecvate a entităților responsabile în procesul decizional şi de implementare a măsurilor specifice.

•   Principiul cooperării– Succesul Strategiei se bazează pe efortul conjugat al tuturorinstiuţiilor cu atribuţii în implementarea măsurilor planificate, cu maximalizarea sinergiilor potențiale.

•   Principiul abordării graduale – Punerea în aplicare a măsurilor proiectate se va realiza proporţional cu gradul de complexitate al nevoile identificate în etapa de fundamentare a procesului decizional.

•   Principiile subsidiarităţii şi al descentralizării în execuţie– Punerea în aplicare a Strategiei se va realiza conform partajării competenţelor specifice instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, cu luarea deciziilor cât mai aproape de cetăţean.

•   Principiul adiţionalităţii fondurilor– Instituțiile responsabile cu implementarea Strategiei vor asigura o alocare eficace şi suficientă de resurse, prin utilizarea fondurilor de la bugetul de stat și de la bugetele locale, precum și a alocările financiare din Fondurile structurale și de investiții, în completareacheltuielilor naționale publice.

•   Principiul transparenţei- Implementarea Strategiei se face în mod transparent, cu participarea societăţii civile, alături de instituţiile publice centrale şi locale, pentru atingerea obiectivelor acesteia, în concordanţă cu politicile publice naţionale şi ale UE.

•   Principiul sustenabilității – Măsurile planificate implică integrarea competitivității economice cu responsabilitatea socială și de mediu.

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>