S.T.E.P ROMANIA

PLANIFICAREA STRATEGICA

PLANIFICAREA STRATEGICA

By on January 29, 2021

1
Misiunea organizației constă în enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției, filosofiei organizaționale privind evolutia și desfășurarea activităților, prin care se diferențiază de organizații similare și din care decurge sfera sau domeniul de activitate și piața deservită.

Obiectivele reprezintă fundamentul acțional și motivațional al strategiei, calitatea lor fiind determinantă pentru performanțele viitoare ale organizației.

Strategia reprezintă ansamblul programelor majore ale  organizației  pe termen  lung,  principalele  modalități  de  realizare,  pe   baza   resurselor alocate, a obiectivelor majore ale organizaţiei potrivit misiunii sale.

Planificarea este un proces de luare a deciziilor, prin care analizăm prezentul (unde suntem), ne imaginăm viitorul (unde am dori să fim) şi găsim soluţiile (strategiile / acţiunile) prin care să ajungem acolo.

Pe scurt, planificarea strategică:

•             contribuie la realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune și obiective

•             are în vedere perioada viitoare a organizației, de cele mai multe ori 3-5 ani

•             cuprinde organizația în ansamblul ei sau părți importante ale acesteia

•             se rezumă la elementele esențiale, concentrându-se pe evoluțiile majore

•             se bazează pe abordarea organizației în contextul mediului în care își desfășoară activitatea

•             reflectă interesele cel puțin a unei părți dintre stakeholderi

•             facilitează o sinergie cât mai mare, generând valoare adăugată

•             favorizează procesul de învățare organizațională

•             este un rezultat al negocierii implicite sau explicite a stakeholderilor

•             are un caracter formalizat, îmbrăcând forma unui plan.

 

Un plan strategic de obicei cuprinde:

 

•             Introducere (o descriere a procesului de planificare, scop şi participare)

•             Misiunea, scopul şi valorile organizaţiei

•             Viziunea succesului – indicatori de succes

•             Analiza situaţiei existente (Analiza SWOT etc.)

•             Strategia de ansamblu

•             Direcțiile de dezvoltare

•             Programe, servicii, produse sau planuri de afaceri, incluzând afirmarea strategiei, obiective, pieţe – ţintă (dacă este cazul)

•             Planurile funcţionale şi operaţionale (incluzând planuri de personal, personalul cu normă întreagă, cu jumătate de normă, voluntarii etc.)

•             Planuri de implementare, incluzând şi planuri de acţiune

•             Planuri financiare, incluzând bugetele operaţionale pentru fiecare an al planului şi orice bugete necesare de capital sau planuri de strângere de fonduri

•             Planuri de monitorizare şi evaluare

•             Planuri pentru actualizarea strategiei

O provocare majoră cu care se confruntă o organizaţie este reprezentată de faptul că aceasta trebuie să reacţioneze la un mediu dinamic şi în schimbare, câteodată destul de dificil de previzionat. În consecinţă, în procesul de planificare strategică pe care organizaţia şi-l propune este esenţială înţelegerea de către toţi factorii decizionali a necesităţii de a răspunde la schimbările şi oportunităţile apărute în mediul în care organizaţia desfăşoară activităţi  şi furnizează servicii către beneficiari. Procesul de planificare strategică presupune o gândire strategică din partea echipei de planificare. Astfel, ABC-ul planificării strategice poartă echipa de planificare într-un univers de întrebări critice, la care aceasta trebuie să găsească răspunsurile cele mai potrivite şi prin care să poată schiţa strategia de dezvoltare a organizaţiei.

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>