S.T.E.P ROMANIA

IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR DE AFACERE

IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR DE AFACERE

By on November 19, 2020

1

La baza creării unei întreprinderi sociale regăsim întotdeauna o idee care a fost generată fie de o acţiune creativă, fie de un concurs de circumstanţe sau din experienţa proprie a stakeholderilor. Ca o valoare fundamentală pe care trebuie să o conştientizăm este că ideile se nasc, se dezvoltă, se maturizează, se perimează şi mor în timp.

Deci şi afacerea are un punct de origine şi un moment final pe scala timpului, iar dacă identificăm corect oportunitatea şi vom construi o afacere pe măsură, vom genera consecinţe pozitive la nivelul organizaţiei.

Aveți o idee de afacere care stă la baza creării întreprinderii sociale?

Încă nu sunteţi hotărât? În acest caz, vă recomandăm cele mai cunoscute şi utilizabile surse de idei de afaceri:

 • Consumatorii reprezintă categoria care îşi exteriorizează nemulţumirile faţă de produsele sau serviciile achiziţionate, dau sfaturi gratuite exprimând direct noile dorinţe sau schimbarea de funcţiune sau caracteristică a produsului pe care ar dori să o regăsească la produs. A asculta părerea consumatorilor clienţi reprezintă o sursă de informaţii la îndemâna celor interesaţi care poate lansa o nouă idee de afacere.
 • Mediul profesional şi experienţa acumulată pot reprezenta filmul unei idei de afaceri care se va materializa prin îmbunătăţirea produsului, a metodelor de producţie sau a comercializării.
 • Companiile existente realizează produse deja comercializate pe piaţă care pot inspira viitorii antreprenori, de obicei cu resurse financiare şi care sunt atraşi de rata de creştere a pieţei semnificative şi de profitul din sector. Desigur cu cât tehnologiile sunt mai complexe şi necesită investiţii mari, companiile sunt greu de concurat, iar conform principiilor enunţate de Peter Drucker, un tânăr antreprenor cu resurse reduse trebuie să identi- fice afacerile la nivelul posibilităţilor investiţionale.
 • Canalele de distribuţie ale produselor sugerează permanent o serie de oportunităţi rezultate din nevoi nou identificate, din neconformităţile dintre performanţele produselor şi aşteptările consumatorilor sau dato- rate modificărilor demografice şi de structură a clienţilor.
 • Viaţa cotidiană reprezintă o sursă de oportunităţi pentru că viaţa abundă de nemulţumiri, neîmpliniri, dificultăţi şi situaţii ambigue, care pot fi ate- nuate sau eliminate prin produse sau servicii noi sau inexistente în zona geografică în care afacerea va fi implementată.
 • Viaţa economică este prezentată pe larg în expoziţii, reviste de speciali- tate sau ziarele zilnice; ele pot reprezenta surse credibile de informaţii: noile tehnologii, nevoile populaţiei, discrepanţele zonale, disproporţiile în consum. Migraţia clienţilor spre o categorie de produse, sectoarele industriale cu mare atractivitate dar şi povestioarele de succes cu an- treprenorii care au început de la zero şi acum sunt multimilionari, sunt mesaje care înţelese corect, pot genera idei de afaceri viabile.
 • Guvernul şi organismele guvernamentale generează permanent idei de afaceri cel puţin prin două căi:
  • gestionează prin Oficiul de Stat de Invenţii şi Mărci un cata-   log permanent înnoit de idei care sunt înregistrate cu titlul de inovaţie, multe dintre ele rezultând dintr-o fină analiză a vieţii cotidiene sau a preocupărilor pentru perfecţionarea realităţii;
  • elaborează o serie de documente care analizează problemele sociale care trebuie rezolvate sau atenuate prin programe operaţionale pe care organismele locale, regionale, naţionale sau internaţionale le finanţează prin granturi (proiecte).
 • Adoptarea unei idei cunoscute reprezintă o metodă des utilizată de o serie de întreprinzători care constată că “şi  el poate să facă aşa ceva,  ba chiar mai bine, cu îmbunătăţiri semnificative”. Dacă ideea de afacere adoptată este deja înregistrată pentru a o putea exploata va trebui înregistrată în sistem de franșiză.
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>