S.T.E.P ROMANIA

RESPONSABILITATE SI BILANT SOCIAL

RESPONSABILITATE SI BILANT SOCIAL

By on November 17, 2020

1

Orice întreprindere are un număr de responsabilităţi faţă de mediul în care activează, faţă de factorii interesaţi interni şi externi.

Principala responsabilitate a întreprinderii este să îşi realizeze misiunea, să genereze rezultate. Pe de altă parte, responsabilitatea se manifestă şi prin faptul că întreprinderea are datoria legală şi morală de a contabiliza intrările şi ieşirile, beneficiile, modul de repartizare a acestora, de a da seamă despre activitatea sa, de a raporta, de a-şi prezenta conturile factorilor interesaţi de activitatea sa.

Responsabilitatea şi contabilizarea performanţelor întreprinderilor sociale sunt mai complicate deoarece acestea au cel puţin două dimensiuni de avut în vedere: cea socială şi cea economică. În timp ce pentru dimensiunea economică există numeroşi indicatori, valoarea socială este mai complicat de identificat. Pe de altă parte, organizaţia for-profit, maximizându-şi profitul îşi îndeplinește şi misiunea. Acelaşi lucru nu este automat valabil pentru organizaţiile econo- miei sociale. În cadrul acestor organizaţii nu există o legătură automată între performanţele economice şi cele sociale, iar eficienţa este uneori greu de măsurat.

 

Organizatii for-profit Organizatii ale economiei sociale
Scop Maximizarea profitului Crearea valorii sociale
Instrumente de raportare Bilant contabil anual

Raport anual

Bilant contabil anual

Bilant social

Raportul social (anual

Beneficiari (factori interesati) Proprietarii/ actionarii

Alti factori interesati

Proprietarii/ Membrii

Alti factori interesati

Comunitate

.Modelul lui Matacena are în vedere trei nivele la care întreprinderea socială trebuie să îşi demonstreze responsabilitatea:

•    Dimensiunea financiară – măsurarea performanţei şi sustenabilitatea activităţii;

•    Dimensiunea socială – îndeplinirea misiunii sociale, atingerea obiectivelor sociale, valoarea socială creată;

•    Dimensiunea instituţională – respectarea legii şi a procedurilor interne.

Responsabilitate şi raportare în întreprinderile sociale

Dimensiune Performanta economica si financiara Performanta sociala si indeplinirea misiunii sociale Legitimitatea
Ce urmarim? Sustenabilitatea si rezultatele economico-financiare Respectarea contractului social cu factorii interesati Conducerea si guvernanra
Document Bilant contabil anual Bilantul social anual Raport anual
 

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>