S.T.E.P ROMANIA

Consumul si productia durabile

By on September 29, 2020

Consumul si productia durabile

- partea 3 –

 Apa este esențială pentru viața Creșterea durabilă reprezintă unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene. Având în vedere penuria mondială de resurse naturale, principala provocare pentru producători și consumatori este „să realizeze mai mult consumând mai puține resurse”. Pentru a aborda provocarea respectivă în această perioadă, Uniunea Europeană a introdus o gamă largă de politici care au drept obiectiv consumul și producția durabile.

Planul de acțiune privind consumul și producția durabile (CPD)

În iulie 2008, Comisia a propus un pachet de acțiuni și propuneri privind CPD și politica industrială durabilă (PID) (COM(2008)0397) care vizează îmbunătățirea performanței de mediu a produselor pe parcursul ciclului lor de viață, îmbunătățirea cunoștințelor consumatorilor în domeniu, stimularea cererii de bunuri și tehnologii de producție durabile, promovarea inovării în cadrul industriei UE și abordarea aspectelor internaționale. Aceste propuneri consolidează și completează politicile în vigoare ale UE, printre care se numără politica integrată a produselor (PIP), prima politică care a introdus oficial abordarea bazată pe ciclul de viață (LCT) în politicile europene.

 

Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

Urmând inițiativei emblematice Europa 2020 privind utilizarea eficientă a resurselor, care subliniază necesitatea unei strategii pentru a defini obiectivele pe termen mediu și lung în ceea ce privește eficiența resurselor și mijloacele de realizare a acestora, în 2011 a fost lansată Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Foaia de parcurs propune modalități de a spori productivitatea resurselor și de a decupla creșterea economică de utilizarea resurselor și de impactul acesteia asupra mediului.

Etichetarea ecologică și etichetarea energetică

Eticheta ecologică a UE este un sistem voluntar înființat în 1992 cu scopul de a încuraja întreprinderile să comercializeze produse și servicii care respectă anumite criterii de mediu.

Proiectarea ecologică

Directiva privind proiectarea ecologică asigură îmbunătățirea tehnică a produselor. Directiva 2005/32/CE instituie un cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, de modificare a Directivelor 92/42/CEE, 96/57/CE și 2000/55/CE privind cerințele de eficiență energetică pentru produse cum ar fi boilerele, computerele sau televizoarele. Între timp, Comisia a adoptat în cadrul procedurii de comitologie mai multe măsuri de punere în aplicare a Directivei din 2005. La revizuirea din 2009 a Directivei din 2005 (Directiva 2009/125/CE), domeniul său de aplicare a fost extins la alte produse energetice decât produsele consumatoare de energie, și anume produsele care, deși nu consumă energie în timpul utilizării, au un impact indirect asupra consumului de energie, de exemplu dispozitivele ce utilizează apă, ferestrele sau materialul izolant.

Sistemul de management de mediu și audit (EMAS)

EMAS reprezintă un instrument de gestionare care face posibilă evaluarea, raportarea și îmbunătățirea performanței de mediu a întreprinderilor și a altor organizații. Sistemul, limitat inițial la întreprinderile din sectorul industrial, este disponibil pentru întreprinderi din 1995. Totuși, din 2001 EMAS este disponibil pentru toate sectoarele economice, inclusiv pentru serviciile publice și private. În 2009, Regulamentul EMAS (Regulamentul (CE) nr. 1221/2009), a fost revizuit și modificat cu scopul de a încuraja organizațiile să se înregistreze în sistemul EMAS

Achizițiile publice verzi (APV)

APV este o politică voluntară care vine în sprijinul autorităților publice la achiziționarea de produse, servicii și lucrări care au un impact redus asupra mediului. Conceptul de APV este recunoscut la scară largă în ultimii ani ca fiind un instrument util pentru stimularea pieței produselor și serviciilor ecologice și pentru reducerea efectelor asupra mediului ale activităților autorităților publice.

Planul de acțiune privind ecoinovarea (2011)

Planul de acțiune privind ecoinovarea lansat de Comisie în decembrie 2011 urmează Planului de acțiune pentru tehnologii ecologice 2004 (ETAP) (COM(2004)0038) și consolidează experiența câștigată în urma sa. Obiectivul ETAP era stimularea dezvoltării și utilizării de tehnologii de mediu și îmbunătățirea competitivității europene în acest domeniu.

 

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>