S.T.E.P ROMANIA

Casa de marcat

By on September 29, 2020

 

Casa de marcat este un dispozitiv electronic folosit de către proprietarii operațiunilor cu amănuntul (magazine, saloane etc…) pentru a înregistra și a calcula vânzările efectuate în unitatea pe care o dețin.“Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.”
casa de marcat

 

Cum a apărut casa de marcat?

Casa de marcat a fost inventată în anul 1879 de către un American, pe nume James Ritty. Proprietar al unei cafenele în Ohio, Ritty a inventat casa de marcat din disperare: deși avea foarte mulți clienți în cafenea, ieșea în fiecare zi pe pierdere. După ce și-a schimbat angajații de câteva ori, Ritty era pe punctul să renunțe la business.

Ideea invenției i-a venit într-o vacanță, pe un vapor, în timp ce călătorea spre Europa. Prima casă de marcat a fost brevetată în 1879, dar americanul a lucrat constant până a perfecționat-o. A treia variantă, numită „Casierul incoruptibil a lui Ritty”, a fost vândută de două ori, până când, în anul 1906 a fost electrificată. Astfel, în anul 1922, au fost vândute peste două milioane de case de marcat și de aici istoria a început să fie scrisă.

 

Cine are nevoie de o casa de marcat?

Conform Ordonanței de Urgență 28/1999, casa de marcat electronică fiscală este obligatorie pentru toți operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul (ex: magazine, cofetării etc…), precum și prestări servicii direct către populație (ex. saloane de înfrumusețare, săli de fitness etc…).

Aceștia au obligația să emită bonuri fiscale, cu ajutorul casei de marcat și să le predea clienților. La solicitarea clienților, agenții economici au obligația ca pe lângă bonul fiscal să le elibereze și factura fiscală.

Obligația de a utiliza casa de marcat intră în vigoare de la data începerii activității comerciale desfășurate.

 

Cum îți procuri casa de marcat?

Casa de marcat electronică fiscală poate fi livrată numai prin distribuitori autorizați de către Ministerul Finanțelor. După ce o cumperi, casa de marcat trebuie înregistrată in Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, întocmit la nivelul fiecărui județ și al Municipiului București. Pentru a obține un număr de ordine în acest Registru, trebuie să depui la direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a Capitalei un dosar conținând mai multe documente, care pot fi diferite de la un județ la altul.

Numărul de ordine atribuit este important deoarece, împreună cu alte elemente, individualizează casa de marcat. Mai exact, seria fiscală a aparatului de marcat este formată din una sau două litere și din 10 cifre. Literele reprezintă prescurtarea județului unde se instalează casa de marcat, primele patru cifre reprezintă numărul avizului de distribuție și de utilizare a casei de marcat fiscale, iar ultimele șase cifre reprezintă numărul de ordine menționat mai sus.

 

Fiscalizarea casei de marcat

Articolul 103 din Ordonanța de Urgență 28/1999 menționează că „instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face în prezența organului fiscal teritorial în a cărui raza se instalează aparatul, care va verifica integritatea sigiliului fiscal, datele înscrise în bonul fiscal, precum și proveniența și modul de personalizare a rolelor de hârtie”.

Așadar, fiscalizarea casei de marcat presupune identificarea memoriei fiscale și a agentului economic utilizator prin datele înscrise în aceasta, mai exact: seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data și ora la care se activează memoria.

Pentru a folosi casa de marcat în mod legal, tot ce mai trebuie să faci este să întocmești în patru exemplare „Declarația de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale, pe care să o semnați tu, tehnicianul care a instalat casa și reprezentantul organului fiscal. Originalul declarație trebuie depus a doua zi după instalare la organul fiscal în raza căruia este instalată casa de marcat, iar o copie o păstrezi tu. Celelalte două copii vor fi păstrate la service-ul distribuitorului autorizat.

.

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>