S.T.E.P ROMANIA

Etapele infiintarii unui ONG

Etapele infiintarii unui ONG

By on August 26, 2020

O organizatie neguvernamentala este formata printr-o asociere voluntara a unor cetateni, care isi propun un scop comun cu caracter non-profit. De regula, scopul unui ONG este in interesul dezvoltarii societatii. Un ONG este independent fata de autoritatile guvernamentale, fiind uneori o legatura intre comunitate si Guvern.

In Romania, legea defineste 3 tipuri principale de ONG-uri: asociatii, fundatii, federatii

 • PASUL 1. ALEGEREA FORMEI ASOCIATIVE

Principalele aspecte de avut în vedere la alegerea tipului de ONG de înfiinţat constau din numărul membrilor şi modul în care se formează patrimoniul acestuia. Astfel, într-o asociaţie, numărul membrilor fondatori este de minimum trei, pe când în cazul unei fundaţii este acceptată constituirea de către un singur membru fondator. Asociaţia se poate constitui numai prin act între vii, în cazul fundaţiei fiind acceptate şi actele pentru cauză de moarte. Cuantumul patrimoniului iniţial este de minimum 200 de lei în cazul unei asociaţii şi de minimum 100 de salarii minime brute pe ţară, în cazul fundaţiei. Federaţia se constituie din cel puţin două asociaţii şi/sau fundaţii, fiecare dintre aceste entităţi păstrându-şi personalitatea juridică proprie şi distinctă.

 • PASUL 2. REZERVAREA DENUMIRII

Rezervarea de denumire se realizează prin depunerea unei cereri la Biroul ONG din cadrul Ministerului Justiţiei, cu plata unei taxe

 • PASUL 3. INTOCMIREA ACTULUI CONSTITUTIV SI AL STATUTULUI

Dispoziţiile de înfiinţare şi funcţionare ale unui ONG vor fi conţinute în două documente separate, anume act constitutiv şi statut. Spre deosebire de societăţi, unde acestea se pot regăsi în acelaşi instrument, Ordonanţa 26/2000 le diferenţiază în mod neechivoc.

 • PASUL 4. SEDIUL

Proprietarul locuintei incheie un contract de comodat cu asociatia/fundatia in curs de constituire reprezentata prin imputernicit. Acest contract se autentifica la notarul public ori se atesta de catre avocat. Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere, in copie xerox.

 • PASUL 5. CONSTITUIREA PATRIMONIULUI

Patrimoniul legal necesar infiintarii ONG-ului  se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara. Trebuie sa completati un formular si sa anexati o copie dupa actul constitutiv autentificat sau atestat.

 • PASUL 6. ALCATUIREA DOSARULUI PENTRU INSTANTA

Dosarul complet contine:

 • cererea de inscriere a personalitatii juridice
 • dovada rezervarii denumirii
 • copie carte identitate membri fondatori
 • dovada sediului
 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (unde este cazul)
 • Dovada patrimoniului initial
 • Cazierul fiscal am membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane juridice
 • Act constitutiv
 • Statut

si se depune la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare.

 • PASUL 8. ELIBERAREA COPIEI DE PE SENTINTA CIVILA

În urma depunerii dosarului la instanţa competentă, aceasta va acorda un termen de soluţionare a cererii, termen care variază în funcţie de gradul de încărcare a instanţei. În situaţia în care dosarul este complet sau dacă până la cel târziu primul termen documentaţia este completată după solicitările instanţei, cererea poate fi soluţionată chiar la acest prim termen. Noua entitate dobândeşte personalitate juridică de la momentul înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul. O dată cu înregistrarea, grefa judecătoriei competente va elibera certificatul de înregistrare, care va servi, mai departe, la dovedirea existenţei asociaţiei/ fundaţiei şi la efectuarea înregistrării fiscale. Pe lângă înregistrarea în acest registru, fiecare asociaţie şi fundaţie se va înregistra şi

în Registrul Naţional ONG sau Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial, ţinut de către Ministerul Justiţiei, care centralizează situaţia tuturor ONG-urilor la nivel naţional. Înscrierea în acest registru nu are valoare constitutivă, însă face opozabilă terţilor existenţa ONG-ului.

 • PASUL 9. ATRIBUIREA DE COD FISCAL

Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal (atentie: organizatiile non-profit nu primesc si numar de inregistrare in Registrul Comertului, asa cum au societatile comerciale!)

La Directia Finantelor Publice Locale de care apartine imobilul in care aveti sediul, depuneti dosar cu: Statut, Act constitutiv, Sentinta civila (aviz de functionare), Certificatul de inscriere in RAF (toate in copie), timbru fiscal,  cereri completate (pe care vi le da inspectorul fiscal), in termen de 14 zile.

 • PASUL 10. DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR

Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti cont la orice banca doriti. Contul se deschide pe loc: mergeti la primul ofiter de credit liber, avand la voi Sentinta civila si Codul Fiscal, in copie legalizata (care se va inapoia) si inca o copie xerox (care se retine) precum si dovada de depunere a patrimoniului in original.

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>