S.T.E.P ROMANIA

MANAGER de intreprindere sociala

MANAGER de intreprindere sociala

By on August 27, 2020

Managerul de întreprindere socială este cel care administrează o organizație, un departament specific sau o unitate de producție ce are drept scop desfășurarea de activități economice cu obiective sociale.

Managerul de întreprindere socială trebuie să fie familiarizat cu legislația națională și cu standardele de comunitare privind economia socială, cu standardele, ghidurile și modelele de bune practici privind incluziunea socială și pe piața muncii, programele de incluziune specifice nevoilor grupurilor defavorizate, managementul incluziv al resurselor umane, managementul responsabil al grupurilor cointeresate, dezvoltarea sustenabilă, evaluarea și raportarea triplei performanțe, economico-financiare, sociale și de mediu a organizațiilor.

Conform cerințelor specifice ocupației, managerul de întreprindere socială realizează următoarele sarcini:

 • Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale
 • Organizarea întreprinderii sociale
 • Managementul incluziv al resurselor umane
 • Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale
 • Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale.

Managerul de întreprindere socială trebuie sã aibã competențe în ceea ce privește:planificarea strategicã a unei organizații de economie socialã; elaborarea de programe în domeniu; dezvoltarea de produse și servicii de economie socialã; utilizarea ghidurilor de evaluare și raportare, precum și conceperea propriilor metodologii și instrumente de evaluare și raportare a performanței economice, sociale și de mediu a organizației.

Standardul ocupational pentru managerul de intreprindere sociala cuprinde elementele de competenta in ceea ce priveste:

 • Planificarea activităților
  • Planifică programele de economie socială ale întreprinderii sociale
  • Planifică activitățile angajaților din subordine
  • Planifică activitățile proprii
 • Dezvoltarea profesională
  • Evaluează nevoile de dezvoltare profesională ale angajaților
  • Analizează rezultatele programelor de dezvoltare profesională a angajaților și elaborează propuneri pentru asigurarea pregătirii profesionale a acestora
  • Asigură dezvoltarea profesională proprie
 • Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale
  • Elaborează propuneri pentru misiunea și obiectivele organizației
  • Coordonează elaborarea strategiilor și politicilor întreprinderii sociale
  • Identifică oportunități pentru dezvoltarea întreprinderii sociale și pentru inițierea de noi programe de economie socială
  • Asigură necesarul de resurse financiare al întreprinderii sociale și supervizează elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli
  • Supervizează activitățile de cercetare și dezvoltare de produse și  servicii cu beneficii sociale.
 • Organizarea întreprinderii sociale
  • Proiectează structura organizațională a întreprinderii sociale
  • Supervizează activitatea de formalizare a structurii organizaționale
  • Organizează procesul de achiziții și activitățile de marketing ale întreprinderii sociale
  • Organizează activitățile de cercetare și dezvoltare de produs și procesul de producție
  • Stabilește obiectivele managerilor din subordine
  • Supervizează programele sociale ale întreprinderii
  • Supervizează dezvoltarea managementului sistemului informațional
 • Managementul incluziv al resurselor umane
  • Negociază contractul colectiv și contractele individuale de muncă
  • Evaluează necesarul de resurse umane al organizației și supervizează recrutarea și selecția angajaților
  • Elaborează propuneri de programe pentru inserția și retenția angajaților
  • Inițiază activități pentru promovarea în întreprindere a unei culturi organizaționale incluzive și responsabile social
 • Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale
  • Inițiază activități pentru promovarea în întreprindere a unei culturi organizaționale incluzive și responsabile social
  • Promovează intern misiunea și obiectivele organizației
  • Coordonează procesul de luare a deciziilor privind obiectivele, strategiile și programele întreprinderii și urmărește aplicarea acestora
  • Monitorizează conformitatea cu normele legale, regulamentele interne și standardele asumate de organizație
  • Coordonează raporturile dintre organizație și partenerii instituționali ai acesteia, și inițiază noi parteneriate
  • Evaluează activitățile managerilor din subordine și stabilește măsuri de eficientizare a acestora
 • Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale.
  • Supervizează proiectarea indicatorilor de performanță și a metodologiei de evaluare și raportare a performanței economice, sociale și de mediu
  • Supervizează evaluarea performanței economicofinanciare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale
  • Supervizează elaborarea raportului de performanță economică, socială și de mediu a întreprinderii sociale
  • Prezintă spre aprobare raportul de performanță economică, socială și de mediu al întreprinderii
  • Prezintă public rezultatele raportului de performanță economică, socială și de mediu al întreprinderii
  • Analizează pozițiile grupurilor cointeresate față de raport și elaborează recomandări pentru îmbunătățirea performanței organizației
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>