S.T.E.P ROMANIA

Tipuri de entitati comerciale

Tipuri de entitati comerciale

By on March 17, 2020

Organizarea unei afaceri în România implică înfiinţarea unei societăţi comerciale. Reglementarea de bază a societăţilor comerciale se regăseşte în Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare.

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

Este cea mai populară formă de societate. Combină avantajele răspunderii limitate pentru datoriile societăţii specifică societăţii pe acţiuni cu cerinţe mai reduse de capital social şi o mai mare flexibilitate în funcţionare. Capitalul social minim este de 200 lei şi este împărţit în părţi sociale a căror valoare nominală nu poate fi mai mică de 10 lei. Părţile sociale, deşi asemănătoare acţiunilor, nu reprezintă titluri negociabile. Ele pot fi transmise în mod liber doar între asociaţi.

Caracteristica principala este aceea ca raspunderea asociatilor pentru datoriile sociale este limitata la aporturile la capitalul social subscris si varsat. Capitalul social al unui SRL trebuie sa fie de minim 200 lei, divizat in parti sociale cu o valoare nominala de cel putin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat in parte poate sa detina un numar intreg de parti sociale.

SOCIETATEA PE ACTIUNI

Este cea mai complexă formă de societate comercială. Bună parte din prevederile Legii 31/1990 sunt dedicate reglementării modului de constituire şi funcţionare a acestei forme de societate. Pentru constituirea ei legea prevede un minim de capital de 90.000 lei (prin hotărâre de guvern se poate modifica periodic acest plafon pentru a fi actualizat la nivelul a 25.000 EUR). Capitalul social este împărţit în acţiuni a căror valoare nominală nu poate fi mai mică de 0,10 lei. Acţiunile sunt titluri de valoare care pot fi transmise, în principiu, în mod liber. Capitalul social poate fi constituit prin aporturi în numerar şi în natură. Prestaţiile în muncă nu sunt admise ca aport social.

SOCIETATEA IN NUME COLECTIV

Este cea mai simplă formă de societate. Principala caracteristică o reprezintă răspunderea solidară şi nelimitată a asociaţilor pentru datoriile societăţii. Cu alte cuvinte, dacă societatea nu este în măsură să-şi onoreze obligaţiile de plată, creditorii acesteia au posibilitatea să se îndrepte împotriva averii personale a asociaţilor pentru recuperarea creanţelor lor. Legea nu cere un minim de capital pentru constituirea SNC. Aporturile asociaţilor la formarea capitalului social pot fi în numerar, în natură, în creanţe sau în prestaţii în muncă, fără nici o restricţie.

SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA

Se caracterizează prin existenţa a două categorii de asociaţi: asociaţi comanditari şi asociaţi comanditaţi. Asociaţii comanditari sunt chemaţi să asigure capitalul necesar pentru desfăşurarea activităţii societăţii şi răspund limitat pentru datoriile societăţii, doar în limita capitalului social pe care l-au subscris. Asociaţii comanditaţi sunt, teoretic cel puţin, cei care deţin priceperea şi experienţa necesare pentru derularea afacerii. Din rândul lor se numesc administratorii societăţii. Răspunderea asociaţilor comanditaţi pentru datoriile societăţii este nelimitată şi solidară, similar asociaţilor din societatea în nume colectiv.

SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI

Este o combinaţie între Societatea în comandită simplă şi societatea pe acţiuni. La fel ca şi la societatea în comandită simplă există două categorii de asociaţi: comanditaţi şi comanditari. Comanditaţii răspund nelimitat şi solidar pentru datoriile societăţii, în timp ce comanditarii răspund doar în limita capitalului social subscris. Administratorii societăţii se desemnează doar din rândul asociaţilor comanditaţi. Cerinţele privind capitalul social şi structura acestuia sunt ca la societatea pe acţiuni, respectiv un capital social minim de 90.000 lei împărţit în acţiuni cu o valoare nominală de minim 0,10 lei. Sunt necesari cel puţin doi asociaţi pentru constituirea acestei forme de societate.

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>