S.T.E.P ROMANIA

Întreprinderile sociale Romano Cher

By on January 30, 2020

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala”

Cod SMIS proiect: 127700

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Întreprinderile sociale Romano Cher

- un model de buna practica in economie sociala,

pentru persoane de etnie roma -

 

Populaţia roma este una dintre cele mai expuse la dificultăţi economice severe pe fondul persistenţei în conştiinţa generală a unor prejudecăţi de natură să genereze discriminare şi marginalizare. Identitatea etnică de rom, desemnată deseori prin cuvântul „ţigan”, a fost şi rămâne puternic stigmatizată în societatea românească şi în societăţile europene, în general.

În România, ca şi în majoritatea ţărilor europene, departe de a constitui un grup omogen, romii sunt o populaţie cu un grad ridicat de eterogenitate. Populaţia romă este afectată de rate de şomaj peste medie, de condiţii improprii de locuit, de un nivel scăzut al stării de sănătate şi de o rată mare a analfabetismului. Cercetările realizate în entităţi de ES cu privire la deschiderea acestora pentru
angajarea reprezentanţilor din grupurile vulnerabile relevă o puternică reticenţă faţă de romi. Succesul romilor pe piaţa muncii „continuă să aibă o probabilitate scăzută de succes”.
Totuşi, promovarea ES ca soluţie viabilă de angajare este susţinută de „solidaritatea specifică comunităţilor de romi, existenţa unor meserii tradiţionale care pot fi revigorate”. ES poate reprezenta un instrument eficient în lupta de reducere a excluziunii sociale. Transferul din plan internaţional a experienţelor antreprenoriale reuşite în ţara noastră se poate baza pe incubatoare de ES sau alte structuri de sprijin. Ca direcţii prioritare menţionăm: creşterea locală / regională, microfinanţarea şi îmbunătăţirea abilităţilor şi sprijinului pentru întreprinderile sociale.
Modelul de întreprindere sociala prezentata in acest buletin informativ reflectă apartenenţa la o tradiţie ocupaţională fixată, atât în conştiinţa etniei, cât şi a societăţii româneşti în ansamblu, prin însăşi denumirile neamurilor de romi (argintari, fierari, rudari, lăutari etc).

 

 

COOPERATIVELE ROMANO CHER

·  Întreprinderile sociale sub forma societăţilor cooperative meşteşugăreşti de gradul I create în cadrul proiectului Romano Cher – Casa Romilor au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea obiectelor meşteşugăreşti.

·  Romano Cher şi-a propus să spargă cercul vicios începând de la capitolul ocupare. Un loc de muncă este principalul motor de dezvoltare economică a acestor persoane, membri ai unei comunităţi vulnerabile. Astfel, prin metoda folosită se aduce potenţial pentru o educaţie mai bună, acces la servicii de sănătate, îndepărtarea dependenţei sociale prin oferirea unor oportunităţi cu ajutorul cărora persoanele marginalizate pot contribui la propria dezvoltare într-un mod angajat şi responsabil.

·  Posibilitatea unui loc de muncă într-un domeniu familiar (de exemplu meştesugul tradiţional) oferă persoanelor rome marginalizate ocazia de a contribui direct la bunăstarea personală şi a celor din jur. Odată cu veniturile rezultate din această activitate desfăşurată legal, meşteşugarii îşi schimbă şi statutul social. Ei ajung să beneficieze de asistenţă medicală gratuită, îşi permit să-şi trimită copiii la şcoală şi devin independenţi economic.

·  Romano Cher oferă asistenţă în organizarea cooperativelor prin derularea proceselor de înfiinţare juridică, organizarea producţiei şi nu în ultimul rând consiliere în vederea obţinerii de comenzi. Avantajele imediate se regăsesc în sporirea capacităţii de producţie a membrilor cooperatori prin creşterea numărului de persoane care lucrează împreună într-un mediu organizat unde există posibilitatea diviziunii muncii. Existenţa unui cadru legal în care lucrează le oferă posibilitatea de a-şi comercializa marfa prin distribuitori sau în cadrul târgurilor de profil, ceea ce creşte şansele ca produsul muncii lor să fie cunoscut şi cumpărat. Romano Cher îşi propune să rămână alături de societăţile cooperative înfiinţate prin activităţi de consiliere permanentă şi furnizare de expertiză, de la procurarea materiei prime până la promovarea şi comercializarea produselor. În urma acestui parteneriat, meşteşugarii se familiarizează cu lucrul în comun, într-un cadru organizat şi învaţă cum să-şi optimizeze micile afaceri pe care le pornesc. Obiectivul strategic este ca meştesugarii să devină adevaraţi antreprenori. Reuşesc astfel să menţină şi să dezvolte mici afaceri locale în jurul meseriilor pe care le stăpânesc cu atâta măiestrie.

·  Exemple de proiecte Romano Cher: Cooperativa Romano Butiq, Romii meşteşugari din Moţca, Balkan-rock la Iaşi, Meseriile tradiţionale ale romilor la Mironeasa.

 

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>