S.T.E.P ROMANIA

tic

Aspecte pozitive si aspecte negative ale utilizarii TIC

By on December 24, 2019

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala”

Cod SMIS proiect: 127700

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Aspecte pozitive si aspecte negative ale utilizarii TIC

 

În ultimii ani, cele mai multe ţări europene au făcut investiţii semnificative pentru a asigura accesul universal la TIC punându-se accent nu doar pe tehnologie în sine ci pe avansarea înţelegerii noilor tehnologii şi cum pot fi utilizate în şcoli pentru a sprijini învăţarea. TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) are o diversitate de  instrumente care pot deschide noi posibilităţi.

CARACTERUL INOVATIV AL TIC

„Minunile” ultimelor generaţii – telefonul, radioul, automobilul, avionul – au fost inventate la sfârşitul secolului XIX şi în primele decade ale secolului XX. Ele au schimbat modul în care muncim şi trăim şi în care obţinem informaţia, modul în care interacţionăm cu vecinii (chiar şi modul în care definim noţiunea de vecin), cu cunoscuţii, modul în care ne organizăm viaţa de familie. Schimbările provocate de aceste minuni au fost globale, dar lente, s-au manifestat treptat, în timp, deşi, după unele date statistice, şi în prezent, mai mult de o treime a populaţiei globului nu are acces la electricitate.Simbolul convergenţei dintre telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia de control, Internetul, reprezintă unul dintre vectorii societăţii informaţionale. Este un fapt comun în a recunoaşte că informaţia este omniprezentă în activităţile umane. TIC, de la calculatorul personal la reţeaua Internet, de la telefonul mobil până la reţelele mondiale de comunicaţii, sunt în plină dezvoltare şi ne transformă viaţa, relaţiile, organizarea societăţilor. 

Dezvoltările TIC din ultima decadă au transformat deja societatea noastră sub multe aspecte, dintre care menţionam:

·       modul în care ne reprezentăm societatea în care trăim;

·       relaţiile interumane şi intercomunitare;

·       căile prin care putem dispune de o varietate de servicii, începând cu învăţământul şi asistenţa medicală, până la emisiunile de divertisment şi comerţ.

 

Cu toate succesele dobândite în ultimii 3–5 ani, în domeniul utilizării tehnicii de calcul, se consideră că şi ţările dezvoltate din punct de vedere industrial, care beneficiază din plin, comparativ cu celelalte ţări, de facilităţile create de noile TIC, nu se află decât la începutul exploatării unor tehnologii care încă nu s-au maturizat şi care se află în plină dezvoltare.
EFECTE POZITIVE ALE UTILIZARII TIC EFECTE NEGATIVE ALE UTILIZĂRII TIC
 • Transformarea modului în care comunicăm
 • Transformarea modului în care dispunem de informaţie
 • Schimbarea modului în care învăţăm
 • Transformarea naturii şi a modului în care facem comerţ
 • Schimbarea modului în care muncim
 • Transformarea practicii asistenţei medicale
 • Transformarea modului în care proiectăm şi fabricăm bunuri
 • Transformarea modului în care se face cercetarea
 • Transformarea relaţiei om – mediu
 • Modificarea modului de lucru al conducerii administrative.
 • Încălcarea caracterului privat al datelor personale
 • Violarea drepturilor de proprietate intelectuală
 • Infracţiuni economice
 • Diseminarea de materiale cu conţinut ilegal

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>