S.T.E.P ROMANIA

Viewing: September, 2020

Consumul si productia durabile

Consumul si productia durabile

By on September 29, 2020

Consumul si productia durabile - partea 3 –  Apa este esențială pentru viața Creșterea durabilă reprezintă unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene. Având în vedere penuria mondială de resurse naturale, principala provocare pentru producători și consumatori este „să realizeze

Casa de marcat

Casa de marcat

By on September 29, 2020

  Casa de marcat este un dispozitiv electronic folosit de către proprietarii operațiunilor cu amănuntul (magazine, saloane etc…) pentru a înregistra și a calcula vânzările efectuate în unitatea pe care o dețin.“Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar

Influența rețelelor de socializare asupra manifestării spiritului antreprenorial

Influența rețelelor de socializare asupra manifestării spiritului antreprenorial

By on September 28, 2020

Influența rețelelor de socializare asupra manifestării spiritului antreprenorial Indiferent de tipul agentului economic (consumator/producător), specialişti sau antreprenori, reţelele de socializare facilitează interacţionarea şi comunicarea. Astfel, conceptul de antreprenoriat capătă noi conotaţii, iar antreprenorii trebuie să recunoască şi să profite de

Biodiversitatea, exploatarea terenurilor si silvicultura- partea 4–

Biodiversitatea, exploatarea terenurilor si silvicultura- partea 4–

By on September 28, 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” Cod SMIS proiect: 127700 Proiect cofinanțat din Fondul Social European