S.T.E.P ROMANIA

Posts By: step

step

Consumul si productia durabile

Consumul si productia durabile

By on September 29, 2020

Consumul si productia durabile - partea 3 –  Apa este esențială pentru viața Creșterea durabilă reprezintă unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene. Având în vedere penuria mondială de resurse naturale, principala provocare pentru producători și consumatori este „să realizeze

Casa de marcat

Casa de marcat

By on September 29, 2020

  Casa de marcat este un dispozitiv electronic folosit de către proprietarii operațiunilor cu amănuntul (magazine, saloane etc…) pentru a înregistra și a calcula vânzările efectuate în unitatea pe care o dețin.“Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar

Influența rețelelor de socializare asupra manifestării spiritului antreprenorial

Influența rețelelor de socializare asupra manifestării spiritului antreprenorial

By on September 28, 2020

Influența rețelelor de socializare asupra manifestării spiritului antreprenorial Indiferent de tipul agentului economic (consumator/producător), specialişti sau antreprenori, reţelele de socializare facilitează interacţionarea şi comunicarea. Astfel, conceptul de antreprenoriat capătă noi conotaţii, iar antreprenorii trebuie să recunoască şi să profite de

Biodiversitatea, exploatarea terenurilor si silvicultura- partea 4–

Biodiversitatea, exploatarea terenurilor si silvicultura- partea 4–

By on September 28, 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” Cod SMIS proiect: 127700 Proiect cofinanțat din Fondul Social European

Protectia si gospodarirea apelor. Poluarea atmosferica si fonica.   Utilizarea eficienta a resurselor si economia circulara. – partea 2 -

Protectia si gospodarirea apelor. Poluarea atmosferica si fonica. Utilizarea eficienta a resurselor si economia circulara. – partea 2 -

By on August 28, 2020

Apa este esențială pentru viața oamenilor, a animalelor și a plantelor și pentru economie. Protecția și gospodărirea apelor depășește frontierele naționale. Directiva-cadru a UE privind apa (DCA) stabilește un cadru juridic pentru protejarea și restabilirea purității apelor din UE și

MANAGER de intreprindere sociala

MANAGER de intreprindere sociala

By on August 27, 2020

Managerul de întreprindere socială este cel care administrează o organizație, un departament specific sau o unitate de producție ce are drept scop desfășurarea de activități economice cu obiective sociale. Managerul de întreprindere socială trebuie să fie familiarizat cu legislația națională

Etapele infiintarii unui ONG

Etapele infiintarii unui ONG

By on August 26, 2020

O organizatie neguvernamentala este formata printr-o asociere voluntara a unor cetateni, care isi propun un scop comun cu caracter non-profit. De regula, scopul unui ONG este in interesul dezvoltarii societatii. Un ONG este independent fata de autoritatile guvernamentale, fiind uneori

Tipuri de entitati comerciale

Tipuri de entitati comerciale

By on March 17, 2020

Organizarea unei afaceri în România implică înfiinţarea unei societăţi comerciale. Reglementarea de bază a societăţilor comerciale se regăseşte în Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare. SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA Este cea mai populară formă de societate. Combină avantajele răspunderii limitate

Politici publice de mediu. Schimbarile climatice  – partea 1 -

Politici publice de mediu. Schimbarile climatice – partea 1 -

By on March 17, 2020

Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Programele multianuale de acțiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele acțiuni în toate domeniile politicii de mediu. Acestea sunt integrate în strategiile orizontale

SRL si SA  – analiza comparativa -

SRL si SA – analiza comparativa -

By on March 17, 2020

Societatea comerciala reprezinta un organism autonom, caruia legea i-a conferit personalitate juridica care ofera cadrul optim pentru realizarea unor scopuri sociale, satisfacerea unor interese personale ale unor agenti economici. Cadrul juridic general in materia societatilor comerciale este reprezentat de Legea