Acasa

„S.T.E.P Romania” este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public si are ca scop promovarea proiectelor privind protecția mediului, dezvoltarea durabilă, promovarea și dezvoltarea turismului și sportului la nivel național și internațional.

O altă componentă importantă a scopului propus este reprezentată de educația formală și non-formală (formare profesională, training-uri etc.) ale căror finalități prezintă antrenarea tinerilor în conștientizarea importanței protecției mediului, a promovării turismului, sportului si a economiei sociale, acest filon venind ca adjuvant al procesului de reușită al unei dezvoltări durabile.

FORMAREA SI PERFECTIONAREA PROFESIONALA – O ABORDARE INCLUZIVA

FORMAREA SI PERFECTIONAREA PROFESIONALA – O ABORDARE INCLUZIVA

By on March 31, 2021

Prin egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:

  • Informare şi consiliere profesională
  • Programe de iniţiere, calificare
  • Perfecţionare, specializare şi recalificare profesională

Legea interzice şi sancţionează contravenţional

Discriminarea prin utilizarea, de către angajator, a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legatură cu toate aspectele mai sus menţionate.

 Exemplu: „În firma la care lucrez, au loc periodic programe de formare continuă (la locul de muncă sau în afara acestuia). Viaţa mea de familie (sunt căsătorită şi am un copil) nu îmi influenţează cu nimic cariera profesională. Cu toate acestea, şeful meu îmi refuză constant accesul la programele de formare, pe motiv că sunt condiţionată de obligaţiile familiale care m-ar putea împiedica să urmez cursurile de perfecţionare”. (Mariana S., 31 de ani, economistă).

Dacă la nivelul organizaţiei există posturi sau departamente dominate sau exclusiv formate din femei sau bărbaţi, unul dintre motive ar putea fi politica de formare a organizaţiei.

Se întâmplă adesea ca femeile să fie încurajate să participe la programe de formare în domeniul relaţiilor publice sau fiscalitate, în timp ce atunci când se organizează programe vizând dezvoltarea strategică a organizaţiei sau utilizarea noilor tehnologii, cei care beneficiază de formare să fie bărbaţii. Pentru a evita integrarea stereotipală a angajaţilor în programe de formare, este nevoie de o analiză reală a nevoilor acestora şi de punere în valoare a abilităţilor fiecărei persoane în parte.

Posted in: Uncategorized
ELIMINAREA POLUARII IN PACTUL VERDE EUROPEAN

ELIMINAREA POLUARII IN PACTUL VERDE EUROPEAN

By on March 31, 2021

Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, Comisia va adopta Planul de acțiune pentru o poluare zero, în vederea prevenirii poluării aerului, apei și solului.   ·   Apa curata ·   Conservarea biodiversității în lacurile și râurile noastre, precum și în

PROMOVAREA NEDESCRIMINATORIE LA LOCUL DE MUNCA

PROMOVAREA NEDESCRIMINATORIE LA LOCUL DE MUNCA

By on March 30, 2021

Legea prevede accesul nediscriminatoriu la promovare la orice nivel ierarhic şi profesional. Este interzisă şi sancţionată contravenţional discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare

ENERGIA CURATA IN PACTUL VERDE EUROPEAN

ENERGIA CURATA IN PACTUL VERDE EUROPEAN

By on March 30, 2021

Întrucât 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE provin din utilizarea și producția de energie, decarbonizarea sectorului energetic este un pas crucial către o UE neutră din punct de vedere climatic Decarbonizarea sistemului energetic al UE

Institutii responsabile pentru implementarea Strategiei pentru Locuri de Munca verzi 2018-2025

Institutii responsabile pentru implementarea Strategiei pentru Locuri de Munca verzi 2018-2025

By on March 30, 2021

Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale (MMPS) realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. MMPS cooperează cu ministerele și instituțiile publice pentru a facilita atingerea potențialului ”economiei verde”