Acasa

„S.T.E.P Romania” este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public si are ca scop promovarea proiectelor privind protecția mediului, dezvoltarea durabilă, promovarea și dezvoltarea turismului și sportului la nivel național și internațional.

O altă componentă importantă a scopului propus este reprezentată de educația formală și non-formală (formare profesională, training-uri etc.) ale căror finalități prezintă antrenarea tinerilor în conștientizarea importanței protecției mediului, a promovării turismului, sportului si a economiei sociale, acest filon venind ca adjuvant al procesului de reușită al unei dezvoltări durabile.

PLANIFICAREA STRATEGICA

PLANIFICAREA STRATEGICA

By on January 29, 2021

1
Misiunea organizației constă în enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției, filosofiei organizaționale privind evolutia și desfășurarea activităților, prin care se diferențiază de organizații similare și din care decurge sfera sau domeniul de activitate și piața deservită.

Obiectivele reprezintă fundamentul acțional și motivațional al strategiei, calitatea lor fiind determinantă pentru performanțele viitoare ale organizației.

Strategia reprezintă ansamblul programelor majore ale  organizației  pe termen  lung,  principalele  modalități  de  realizare,  pe   baza   resurselor alocate, a obiectivelor majore ale organizaţiei potrivit misiunii sale.

Planificarea este un proces de luare a deciziilor, prin care analizăm prezentul (unde suntem), ne imaginăm viitorul (unde am dori să fim) şi găsim soluţiile (strategiile / acţiunile) prin care să ajungem acolo.

Pe scurt, planificarea strategică:

•             contribuie la realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune și obiective

•             are în vedere perioada viitoare a organizației, de cele mai multe ori 3-5 ani

•             cuprinde organizația în ansamblul ei sau părți importante ale acesteia

•             se rezumă la elementele esențiale, concentrându-se pe evoluțiile majore

•             se bazează pe abordarea organizației în contextul mediului în care își desfășoară activitatea

•             reflectă interesele cel puțin a unei părți dintre stakeholderi

•             facilitează o sinergie cât mai mare, generând valoare adăugată

•             favorizează procesul de învățare organizațională

•             este un rezultat al negocierii implicite sau explicite a stakeholderilor

•             are un caracter formalizat, îmbrăcând forma unui plan.

 

Un plan strategic de obicei cuprinde:

 

•             Introducere (o descriere a procesului de planificare, scop şi participare)

•             Misiunea, scopul şi valorile organizaţiei

•             Viziunea succesului – indicatori de succes

•             Analiza situaţiei existente (Analiza SWOT etc.)

•             Strategia de ansamblu

•             Direcțiile de dezvoltare

•             Programe, servicii, produse sau planuri de afaceri, incluzând afirmarea strategiei, obiective, pieţe – ţintă (dacă este cazul)

•             Planurile funcţionale şi operaţionale (incluzând planuri de personal, personalul cu normă întreagă, cu jumătate de normă, voluntarii etc.)

•             Planuri de implementare, incluzând şi planuri de acţiune

•             Planuri financiare, incluzând bugetele operaţionale pentru fiecare an al planului şi orice bugete necesare de capital sau planuri de strângere de fonduri

•             Planuri de monitorizare şi evaluare

•             Planuri pentru actualizarea strategiei

O provocare majoră cu care se confruntă o organizaţie este reprezentată de faptul că aceasta trebuie să reacţioneze la un mediu dinamic şi în schimbare, câteodată destul de dificil de previzionat. În consecinţă, în procesul de planificare strategică pe care organizaţia şi-l propune este esenţială înţelegerea de către toţi factorii decizionali a necesităţii de a răspunde la schimbările şi oportunităţile apărute în mediul în care organizaţia desfăşoară activităţi  şi furnizează servicii către beneficiari. Procesul de planificare strategică presupune o gândire strategică din partea echipei de planificare. Astfel, ABC-ul planificării strategice poartă echipa de planificare într-un univers de întrebări critice, la care aceasta trebuie să găsească răspunsurile cele mai potrivite şi prin care să poată schiţa strategia de dezvoltare a organizaţiei.

Posted in: Uncategorized
FUNDATIA

FUNDATIA

By on January 29, 2021

O fundație este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. O fundație (deasemenea fundație caritabilă) este o categorie de organizații nonprofit sau de încredere caritabilă care va oferi în mod obișnuit finanțare și sprijin pentru alte organizații caritabile

COOPERATIVA DE GRADUL 2

COOPERATIVA DE GRADUL 2

By on January 28, 2021

Cooperativa de gradul 2 este asemanatoare celei de gradul 1, cu urmatoarele deosebiri.Scopul organizației - Integrarea pe orizontală sau verticală a activității economice desfășurate de membri, în principal cooperative de gradul 1; Guvernanță, resurse umane implicate, relația cu membrii În

ASOCIATIA

ASOCIATIA

By on January 22, 2021

Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv). Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, asociatia este subiectul de drept constituit de trei

COOPERATIVA DE GRADUL 1

COOPERATIVA DE GRADUL 1

By on January 21, 2021

O asociație autonomă de persoane fizice constituită în scopul promovării intereselor economice, sociale și culturale ale membrilor cooperatori, fiind deținută în comun și controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste. Scopul organizației Principiile cooperatiste sunt: •