Acasa

„S.T.E.P Romania” este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public si are ca scop promovarea proiectelor privind protecția mediului, dezvoltarea durabilă, promovarea și dezvoltarea turismului și sportului la nivel național și internațional.

O altă componentă importantă a scopului propus este reprezentată de educația formală și non-formală (formare profesională, training-uri etc.) ale căror finalități prezintă antrenarea tinerilor în conștientizarea importanței protecției mediului, a promovării turismului, sportului si a economiei sociale, acest filon venind ca adjuvant al procesului de reușită al unei dezvoltări durabile.

CO2-Reduktion

Metodele propuse de UE in vederea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

By on December 30, 2019

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala”

Cod SMIS proiect: 127700

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Metodele propuse de UE in vederea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

 

Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii cuprinde cinci obiective principale privind poziția pe care ar trebui să o ocupe UE în 2020. Unul dintre acestea se referă la climă și la energie: statele membre s-au angajat să reducă cu 20% emisiile de gaze cu efect de seră (GES), să crească la 20% ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul mixului energetic al UE și să îndeplinească obiectivul de creștere a eficienței energetice cu 20% până în 2020.

FORME DE DISCRIMINARE

Sectorul energieiVa trebui implementată la scară largă o gamă variată de tehnologii existente, inclusiv tehnologii mai avansate, precum cele fotovoltaice, al căror preț va continua să scadă, devenind astfel, cu timpul, mai competitive. Eficiența combustibililor  Inovarea tehnologică trebuie să acționeze asupra a 3 factori principali: eficiența vehiculelor, a energiei, o mai bună utilizare a rețelei și realizarea de operații mai sigure. Sectorul construcțiilor Sectorul construcțiilor oferă oportunități de reducere a emisiilor cu costuri reduse și pe termen scurt, în primul rând prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. Sectoarele industriale Pe lângă aplicarea unor procese și echipamente industriale mai avansate, după 2035 vor trebui implementate la scară largă și tehnologiile pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon, în special în scopul captării emisiilor cauzate de procesele industriale. Productivitatea exploatării terenurilor Îmbunătățirea practicilor agricole și forestiere poate duce la creșterea capacității sectorului de a conserva și de a sechestra carbonul în soluri și păduri.
UE le oferă statelor sale membre un cadru pe termen lung de abordare a problemei durabilității și a efectelor transfrontaliere ale fenomenelor care nu pot fi abordate numai la nivel național. Schimbările climatice au fost de mult recunoscute ca fiind unul dintre factorii determinanți pe termen lung, în cazul cărora este necesar să se acționeze în mod coerent la nivelul UE, atât în interiorul acesteia, cât și pe plan internațional
PENTRU CA STRATEGIILE PE SECTOARE SĂ FIE EFICIENTE, ELE TREBUIE SĂ:
·      fie fundamentate, initiate împreună de către activitatea comercială si autoritătile publice; acestia trebuie să se concentreze asupra întelegerii performantei curente si potentiale; această muncă ar trebui sustinută prin cooperarea internatională, cu schimburi de experientă in ceea ce priveste practicile si tehnicile cele mai performante, prin vizite în cadrul autoritătilor si industriilor; 

·      incorporeze definirea unei linii de referintă ambitioase;

 

·      tintească înspre încurajarea proceselor pe sectoare deschise în toată lumea, care sunt compatibile cu acordurile globale prin CCNUSC (UNFCCC United Nation FrameWork Convention On Climate Change);

 

·      considere actiunile sub-sectorale în cadrul sectoarelor industriilor complexe.

 

 

Posted in: Uncategorized
tic

Aspecte pozitive si aspecte negative ale utilizarii TIC

By on December 24, 2019

  Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” Cod SMIS proiect: 127700 Proiect cofinanțat din Fondul Social

economie verde

Politici publice de mediu din perspectiva trecerii catre o economie verde

By on December 20, 2019

  Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” Cod SMIS proiect: 127700 Proiect cofinanțat din Fondul Social

28

ERATA ANUNT INCHIRIERE SPATII HUB

By on December 20, 2019

    ERATA ANUNT INCHIRIERE SPATII HUB   Erata 20.12.2019 Regiunea Sud Muntenia sunt accepate oferte inclusiv pentru judetul Prahova. Persoana de contact Mancas Laura Tel 0768552066 contact@step-romania.ro Procedura inchiriere spatii HUB

combatere discriminare

Metode inovatoare de combatere a discriminarii

By on November 28, 2019

  Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala” Cod SMIS proiect: 127700 Proiect cofinanțat din Fondul Social